Ukoliko vremenski uslovi dozvole, 9. aprila 2024. godine izvodiće se radovi  na sledećim lokacijama:

- izgradnja objekta dečijeg odmarališta na Bešnjaji

- čišćenje propusta, iskop kanala i postavljanje ivičnjaka na putu Ramaća-Kamenica

- u okviru Projekta „Čista Srbija“ izvodiće se radovi na iskopu - Baljkovački put, Beloševac