Dana 11. aprila 2024. godine ukoliko vremenski uslovi dozvole izvodiće se radovi na sledećim lokacijama:

- na izgradnji objekta dečijeg odmarališta na Bešnjaji

- čišćenje propusta, iskop kanala i postavljanje ivičnjaka na putu Ramaća-Kamenica

- u okviru Projekta „Čista Srbija“ izvodiće se radovi na iskopu - Baljkovački put, Beloševac.