Na teritoriji Grada, ekipe Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac, u skladu sa Programom održavanja komunalne infrastrukture, u petak, 12. aprila, obavljaju sledeće radove:

- asfaltiranje pripremljenih površina u ulicama Jug Bogdanova i Kopitareva (MZ Vašarište)

- priprema za asfaltiranje Ulice Dragoljuba Milovanovića Bene od Durmitorske do Kopaoničke ulice (MZ 21.oktobar)

- izrada autobuskog stajališta u Gornjomilanovačkoj ulici (MZ Šumarice)

- izrada okretnice za javni gradski prevoz na teritoriji MZ Ždraljica

- demontaža oštećene opreme puta i ugradnja nedostajuće vertikalne signalizacije u zoni OŠ „Stanislav Sremčević“ (MZ Stara radnička kolonija)

- obeležavanje horizontalne signalizacije - oznaka na kolovozu, pešačkih prelaza u ulicama Kralja Milana IV i Zmaj Jovina (MZ Vašarište)

- ručno čišćenje i pročišćavanje pešačkih staza, trotoara i platoa, sakupljanje papira sa javnih površina, mašinsko čišćenje saobraćajnica, kao i noćno pranje ulica u skladu sa Programom održavanja javne higijene

- dnevno pranje Ulice dr Jovana Ristića (MZ Bresnica)

- krčenje vegetacije duž lokalnog puta Velike Pčelice - Dulene

- košenje uređenih zelenih površina na teritoriji MZ Vašarište, MZ Stara radnička kolonija i MZ Ilićevo

- sadnja drvorednih sadnica na jezeru Bubanj

- zamena svetiljki javnog osvetljenja koje nisu u funkciji na teritoriji MZ Centar i MZ Erdeč, kao i otklanjanje kvarova na mreži javnog osvetljenja na teritoriji Grada.