Na teritoriji Grada, ekipe Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac, u skladu sa Programom održavanja komunalne infrastrukture, u ponedeljak, 13. maja, obavljaju sledeće radove:

- asfaltiranje udarnih rupa u Ulici Slobode, kod Centra izvrsnosti (MZ 1.maj)

- priprema za asfaltiranje Smederevske ulice (MZ Stanovo) i ulica na teritoriji MZ Botunje

- postavljanje autobuskih stajališta u Gornjomilanovačkoj ulici (MZ Šumarice)

- nasipanje kamenim materijalom i valjanje na teritoriji MZ Kamenica

- obeležavanje horizontalne signalizacije - pešačkih prelaza u ulicama Dragoslava Srejovića, Braće Poljaković i Vojislava Kalanovića (MZ Lepenica)

- popravka oštećene svetlosne signalizacije na raskrsnici ulica Lepenički bulevar i 27.marta (MZ Centar), kao i na raskrsnici ulica Kneza Mihaila i Kneza Miloša (MZ Palilule)

- ručno čišćenje i pročišćavanje pešačkih staza, trotoara i platoa, sakupljanje papira sa javnih površina, mašinsko čišćenje saobraćajnica, kao i noćno pranje ulica u skladu sa Programom održavanja javne higijene

- dnevno pranje ulice 9.maja (MZ Beloševac)

- košenje vegetacije pored lokalnih puteva Korman - Komarice

- košenje uređenih zelenih površina na teritoriji MZ Bubanj, MZ Bagremar i MZ 21.oktobar

- zamena svetiljki javnog osvetljenja koje nisu u funkciji na teritoriji MZ Vinogradi i MZ Ždraljica, kao i otklanjanje kvarova na mreži javnog osvetljenja na teritoriji Grada.