Dana 16. maja 2024. godine ukoliko vremenski uslovi dozvole izvodiće se radovi na sledećim lokacijama:

- na izgradnji objekta dečijeg odmarališta na Bešnjaji,

- na izgradnji dečijeg vrtića u Ulici Žanke Stokić bb, naselje Erdeč,

- rekonstrukciji vodovodne linije u Ulici Borivoja Petrovića (JKP „Vodovod i kanalizacija“),

- u okviru Projekta „Čista Srbija“ izvodiće se radovi na: iskopu – Baljkovački put, Beloševac, iskopu – Ulica Dragoljuba Ljubičića, Ilićevo.