Na teritoriji Grada, ekipe Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac, u skladu sa Programom održavanja komunalne infrastrukture, u petak, 17. maja, obavljaju sledeće radove:

- asfaltiranje udarnih rupa u ulicama Gružanska (MZ Palilule), Drvarska i Tršćanska (MZ 21.oktobar)

- priprema za asfaltiranje ulica Smederevska (MZ Stanovo), Marka Miljanova (MZ Vašarište) i Deligradska (MZ Erdoglija)

- postavljanje autobuskih stajališta u Gornjomilanovačkoj ulici (MZ Šumarice)

- nasipanje kamenim materijalom i valjanje na teritoriji MZ Kamenica

- obeležavanje horizontalne signalizacije - pešačkih prelaza i oznaka na kolovozu na raskrsnici ulica Kneza Mihaila i Lepenički bulevar, kao i u ulicama Vuka Karadžića (MZ Centar) i Kosovska (MZ Pivara)

- obeležavanje horizontalne signalizacije - središne i razdelne linije u Avalskoj ulici (MZ Aerodrom)

- popravka oštećene i ugradnja nedostajuće vertikalne signalizacije na teritoriji MZ Šumarice, MZ Vašarište i MZ Erdoglija

- ručno čišćenje i pročišćavanje pešačkih staza, trotoara i platoa, sakupljanje papira sa javnih površina, mašinsko čišćenje saobraćajnica, kao i noćno pranje ulica u skladu sa Programom održavanja javne higijene

- dnevno pranje ulica Spasenije Cane Babović (MZ Bagremar) i Stojana Protića (MZ Lepenica)

- košenje vegetacije duž lokalnog puta Grbice - Selište - Šljivovac

- košenje uređenih zelenih površina na teritoriji MZ Lepenica, MZ Bagremar i MZ Palilule

- orezivanje drvoreda u ulicama Radoja Domanovića (MZ Vašarište), Dimitrija Tucovića (MZ Stara radnička kolonija) i Ilindenska (MZ Bagremar)

- orezivanje žive ograde i šiblja na teritoriji MZ Vašarište i MZ Lepenica

- zamena svetiljki javnog osvetljenja koje nisu u funkciji na teritoriji MZ Donja Sabanta i MZ Stragari - Kotraža, kao i otklanjanje kvarova na mreži javnog osvetljenja na teritoriji Grada.