Dana 17. maja 2024. godine ukoliko vremenski uslovi dozvole izvodiće se radovi na sledećim lokacijama:

- na izgradnji objekta dečijeg odmarališta na Bešnjaji,

- na izgradnji dečijeg vrtića u Ulici Žanke stokić, u naselju Erdeč,

- rekonstrukciji vodovodne linije u Ulici Borivoja Petrovića (JKP „Vodovod i kanalizacija“),

- nasipanju dela Ulice Ljubomira Petrovića (zaseok Đokići),

- izradi bankina na putu Ramaća-Kamenica,

- u okviru Projekta „Čista Srbija“ izvodiće se radovi na iskopu – Baljkovački put, Beloševac.