Dana 20. maja 2024. godine ukoliko vremenski uslovi dozvole izvodiće se radovi na sledećim lokacijama:

- na izgradnji dečijeg vrtića u Ulici Žanke Stokić bb, naselje Erdeč,

- rekonstrukciji vodovodne linije u Ulici Borivoja Petrovića (JKP „Vodovod i kanalizacija“),

- izradi kanala na putu Ramaća-Kamenica,

- u okviru Projekta „Čista Srbija“ izvodiće se radovi na iskopu u Ulici Dragoljuba Ljubičića, priprema gradilišta za iskop u Teferičkoj ulici i sređivanje gradilišta posle iskopa Baljkovački put.