Na teritoriji Grada, ekipe Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac, u skladu sa Programom održavanja komunalne infrastrukture, u ponedeljak, 20. maja, obavljaju sledeće radove:

- asfaltiranje udarnih rupa u ulicama Gružanska (MZ Palilule), Milice Srećković i Tršćanska (MZ 21.oktobar)

- priprema za asfaltiranje ulica Smederevska (MZ Stanovo) i Deligradska (MZ Erdoglija)

- nasipanje kamenim materijalom i valjanje Ulice Bata Lakina (MZ Petrovac) i na teritoriji MZ Kamenica

- popravka oštećene i ugradnja nedostajuće vertikalne signalizacije na teritoriji MZ Erdeč, MZ Grošnica, MZ Veliko polje, MZ Ilićevo i MZ Maršić

- ručno čišćenje i pročišćavanje pešačkih staza, trotoara i platoa, sakupljanje papira sa javnih površina, mašinsko čišćenje saobraćajnica, kao i noćno pranje ulica u skladu sa Programom održavanja javne higijene

- dnevno pranje Ulice Oktobarskih žrtava (MZ Grošnica)

- košenje vegetacije duž lokalnog puta Grbice - Selište - Šljivovac

- košenje uređenih zelenih površina na teritoriji MZ Palilule, MZ Bagremar i MZ Narodni heroj Filip Kljajić

- krčenje i seča nepoželjne vegetacije u Ulici Svetozara Markovića (MZ 1.maj)

- zamena svetiljki javnog osvetljenja koje nisu u funkciji na teritoriji MZ Vinogradi i MZ Stanovo, kao i otklanjanje kvarova na mreži javnog osvetljenja na teritoriji Grada.