Na teritoriji Grada, ekipe Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac, u skladu sa Programom održavanja komunalne infrastrukture, u sredu, 22. maja, obavljaju sledeće radove:

- asfaltiranje udarnih rupa na teritoriji MZ Ilićevo i MZ Grbice

- priprema za asfaltiranje i ulicama Smederevska (MZ Stanovo), Deligradska (MZ Erdoglija) i Marka Miljanova (MZ Bubanj)

- nasipanje kamenim materijalom i valjanje ulica na teritoriji MZ Kamenica

- obeležavanje horizontalne signalizacije - autobuskih stajališta u Ulici Kraljevačkog bataljona (MZ Korićani)

- obeležavanje horizontalne signalizacije - središne i razdelne linije u ulicama Miodraga Vlajića Šuke i Vladimira Rolovića (MZ Aerodrom)

- ručno čišćenje i pročišćavanje pešačkih staza, trotoara i platoa, sakupljanje papira sa javnih površina, mašinsko čišćenje saobraćajnica, kao i noćno pranje ulica u skladu sa Programom održavanja javne higijene

- dnevno pranje Ulice Blaže Hadživukovića (MZ Veliko polje)

- košenje vegetacije duž lokalnog puta Selište - Šljivovac

- košenje uređenih zelenih površina na teritoriji MZ Stanovo, MZ Bagremar, MZ Šumarice i MZ Palilule

- krčenje i seča nepoželjne vegetacije u Ulici Svetozara Markovića (MZ 1.maj)

- orezivanje šiblja i žive ograde na teritoriji MZ Centar

- zamena svetiljki javnog osvetljenja koje nisu u funkciji na teritoriji MZ Stanovo i Đurisela, kao i otklanjanje kvarova na mreži javnog osvetljenja na teritoriji Grada.