Rezultati ispitivanja mikrobiološke i higijenske ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da je od 10 analiziranih uzoraka za upotrebu bezbedna i ispravna voda na tri javne česme u Divostinu, Beloševcu i na Bubnju.

Posle ispitivanih parametara, mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česama u Šumaricama, Teferiču, Ždraljici, Bukurovcu, na izvoru Kapovac, u Petrovcu i na Grujinoj česmi. Uzorkovanje je izvršeno 21. maja 2024. godine od strane nadležne ustanove, Instituta za javno zdravlje.