Dana 24. maja 2024. godine ukoliko vremenski uslovi dozvole izvodiće se radovi na sledećim lokacijama:

- na izgradnji dečijeg vrtića u Ulici Žanke Stokić bb, naselje Erdeč

- na rekonstrukciji vodovodne linije u ulicama Borivoja Petrovića i Augusta Cesarca (JKP „Vodovod i kanalizacija“).

- u okviru Projekta „Čista Srbija“ izvodiće se radovi na ispitivanju šahti na lokaciji Baljkovački put, Beloševac.