Dana 10. juna 2024. godine, ukoliko vremenski uslovi dozvole, izvodiće se radovi na sledećim lokacijama:

- Na izgradnji dečijeg vrtića u naselju Erdeč, u Ulici Žanke Stokić bb

- Rekonstrukcija vodovodnih priključaka u Ulici Augusta Cesarca (JKP „Vodovod i kanalizacija“)

- Rekonstrukcija vodovodne linije u ulicama Čika Matinoj i Mihaila Pupina (JKP „Vodovod i kanalizacija“)

- Rekonstrukcija sportskog terena u Ulici Vojvode Putnika

- U okviru Projekta „Čista Srbija“ izvodiće se radovi na izgradnji nedostajuće kanalizacione linije u Crnovrškoj ulici, naselje Bresnica – sređivanje ulice i Darosavskoj ulici, naselje Bresnica – iskop