Dana 11. juna 2024. godine ukoliko vremenski uslovi dozvole izvodiće se radovi  na sledećim lokacijama:                                    

- Na izgradnji dečijeg vrtića u naselju Erdeč, u ulici Žanke Stokić bb

- Rekonstrukciji vodovodnih priključaka u ulici Augusta Cesarca (JKP „Vodovod i kanalizacija“)

- Rekonstrukciji vodovodne linije u ulicama Čika Matinoj i Mihaila Pupina (JKP „Vodovod i kanalizacija“)

- Na rekonstrukciji sportskog terena u ulici Vojvode Putnika

- U okviru Projekta „Čista Srbija“ izvodiće se radovi na izgradnji nedostajuće kanalizacione linije, i to na sledećim lokacijama:

            U ulici Sopoćanskoj, naselje Bresnica – priprema gradilišta i početak iskopa