Na teritoriji grada, ekipe Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac, u skladu sa Programom održavanja komunalne infrastrukture, u petak, 14. juna, obavljaju sledeće radove:

- asfaltiranje udarnih rupa u Ulici Oktobarskih žrtava (MZ Grošnica)

- priprema za asfaltiranje u Ulici Svetog Nikole (MZ Cerovac)

- popravka svetlosne signalizacije oštećene usled vremenskih nepogoda na teritoriji MZ Palilule, MZ Centar grada i MZ Aerodrom

- popravka oštećene i ugradnja nedostajuće vertikalne signalizacije i opreme puta na teritoriji MZ Centar grada, MZ Aerodrom i MZ Vinogradi

- ručno čišćenje i pročišćavanje pešačkih staza, trotoara i platoa, sakupljanje papira sa javnih površina, mašinsko čišćenje saobraćajnica, kao i noćno pranje ulica u skladu sa Programom održavanja javne higijene

- dnevno pranje ulica Vuka Karadžića, Đački trg (MZ Centar grada) i Kneza Mihaila (MZ Palilule)

- košenje uređenih zelenih površina na teritoriji MZ Bubanj, MZ 21.oktobar, MZ Sušica i MZ Aerodrom

- orezivanje šiblja i žive ograde duž Bulevara kraljice Marije (MZ Erdoglija)

- zamena svetiljki javnog osvetljenja koje nisu u funkciji na teritoriji MZ Šumarice i otklanjanje kvarova na mreži javnog osvetljenja na teritoriji grada.