Dana 19. juna 2024. godine ukoliko vremenski uslovi dozvole izvodiće se radovi na sledećim lokacijama:

- na izgradnji dečijeg vrtića u Ulici Žanke Stokić bb, naselje Erdeč

- na rekonstrukciji vodovodnih priključaka u ulicama Čika Matina i Mihaila Pupina (JKP „Vodovod i kanalizacija“)

- na rekonstrukciji sportskog terena u Ulici Vojvode Putnika

- u okviru Projekta „Čista Srbija“ izvodiće se radovi na izgradnji nedostajuće kanalizacione linije na iskopu u ulicama Sopoćanska i Darosavska, naselje Bresnica i sečenje asfalta i priprema za iskop u Ulici 19. oktobar, naselje Ilićevo.