Na teritoriji grada, ekipe Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac, u skladu sa Programom održavanja komunalne infrastrukture, u četvrtak, 20. juna, obavljaju sledeće radove:

- asfaltiranje udarnih rupa u ulicama Deligradska i Srpskih dobrovoljaca (MZ Erdoglija)

- priprema za asfaltiranje u ulicama Jasenička (MZ Sušica) i Svetog Nikole (MZ Cerovac)

- saniranje kolovoza nakon padavina na teritoriji MZ Beloševac u ulicama Tihomira Vuksanovića i Primoža Trubara

- obeležavanje horizontalne signalizacije – središnih i ivičnih podužnih linija u ulicama Zmaj Jovina i Grada Sirena (MZ 1.Maj)

- obeležavanje horizontalne signalizacije - pešački prelazi i ostale oznake na kolovozu u ulicama Beogradska i Avalska (MZ Uglješnica)

- ručno čišćenje i pročišćavanje pešačkih staza, trotoara i platoa, sakupljanje papira sa javnih površina, mašinsko čišćenje saobraćajnica, kao i noćno pranje ulica u skladu sa Programom održavanja javne higijene

- dnevno pranje ulica Bukureška i Vukice Mitrović (MZ Vinogradi)

- košenje tarup rukom duž lokalnog puta u Trešnjevaku (MZ Grošnica)

- košenje uređenih zelenih površina na teritoriji MZ Vašarište, MZ Sušica, MZ Aerodrom, MZ Pivara i MZ Lepenica

- orezivanje šiblja i žive ograde na teritoriji MZ Lepenica i MZ Pivara

- popravka svetiljki javnog osvetljenja koje nisu u funkciji na teritoriji MZ Ramaća i MZ Gornja Sabanta, kao i otklanjanje kvarova na mreži javnog osvetljenja na teritoriji grada.