Na teritoriji grada Kragujevca, ekipe Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac, u skladu sa Programom održavanja komunalne infrastrukture, u petak, 21. juna, obavljaju sledeće radove:

- asfaltiranje udarnih rupa u ulicama Lepenički bulevar, Save Kovačevića (MZ Bubanj) i Nikole Pašića (MZ Centar)

- priprema za asfaltiranje u ulicama Jasenička (MZ Sušica) i Svetog Nikole (MZ Cerovac)

- saniranje kolovoza nakon padavina na teritoriji MZ Beloševac u ulicama Tihomira Vuksanovića i Avijatičara Petrovića

- obeležavanje horizontalne signalizacije – središnih i ivičnih podužnih linija u ulicama Potporučnika Govedarice, Kralja Milana IV (MZ Vašarište), Slobode i Bore Evtova (MZ 1. maj)

- obeležavanje horizontalne signalizacije - pešački prelazi i ostale oznake na kolovozu u Ulici Kneza Mihajla (MZ Palilule)

- ručno čišćenje i pročišćavanje pešačkih staza, trotoara i platoa, sakupljanje papira sa javnih površina, mašinsko čišćenje saobraćajnica, kao i noćno pranje ulica u skladu sa Programom održavanja javne higijene

- dnevno pranje saobraćajnica i parkinga na Kneževom Arsenalu (MZ Pivara)

- košenje tarup rukom duž lokalnog puta u Trešnjevaku (MZ Grošnica) i Komaricama

- košenje uređenih zelenih površina na teritoriji MZ Centar, MZ Stara radnička kolonija, MZ Aerodrom, MZ Vašarište i MZ Lepenica

- orezivanje šiblja i žive ograde na teritoriji MZ Lepenica

- popravka svetiljki javnog osvetljenja koje nisu u funkciji na teritoriji MZ Gornje Komarice, kao i otklanjanje kvarova na mreži javnog osvetljenja na teritoriji grada Kragujevca.