Dana 21. juna 2024. godine ukoliko vremenski uslovi dozvole izvodiće se radovi na sledećim lokacijama:

- na izgradnji dečijeg vrtića u Ulici Žanke Stokić bb, naselje Erdeč

- na pripremi - nasipanje podloge na sportskom terenu u Drenovcu;

-JKP „Vodovod i kanalizacija“ vršiće pripremne radove za izvođenje radova na atmosferskoj kanalizaciji u Ulici Gavrila Principa;

- na rekonstrukciji postavljanja ograde na sportskom terenu u Ulici Vojvode Putnika

- u okviru Projekta „Čista Srbija“ izvodiće se radovi na izgradnji nedostajuće kanalizacione linije na iskopu u ulicama Sopoćanska i Darosavska, naselje Bresnica i u Ulici 19. oktobra, naselje Ilićevo.