Na teritoriji Grada, ekipe Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac, u skladu sa Programom održavanja komunalne infrastrukture, u ponedeljak, 24. juna, obavljaju sledeće radove:

- priprema za asfaltiranje u ulicama Jasenička (MZ Sušica) i Svetog Nikole (MZ Cerovac)

- ručna izrada bankina u Ulici Momčila Gavrića (MZ Divostin)

- saniranje kolovoza nakon padavina u ulicama Avijatičara Petrovića (MZ Bresnica) i Ivankovačka (MZ Teferič)

- popravka behaton ploča na Trgu Narodnih heroja kod Zlatne Ruže (MZ Centar grada)

- obeležavanje horizontalne signalizacije - središnih i ivičnih podužnih linija u ulicama Radoja Domanovića (MZ Vašarište) i Save Kovačevića (MZ Bubanj)

- obeležavanje horizontalne signalizacije - pešačkih prelaza i ostalih oznaka na kolovozu u Ulici Kneza Mihaila (MZ Palilule)

- ručno čišćenje i pročišćavanje pešačkih staza, trotoara i platoa, sakupljanje papira sa javnih površina, mašinsko čišćenje saobraćajnica i noćno pranje ulica u skladu sa Programom održavanja javne higijene

- dnevno pranje ulice Vojvode Petra Bojovića (MZ Sušica)

- košenje duž lokalnog puta Korman - Botunje

- košenje uređenih zelenih površina na teritoriji MZ Denino brdo, MZ Sušica, MZ Aerodrom i MZ Vašarište

- orezivanje šiblja i žive ograde na teritoriji MZ Lepenica i MZ Vašarište

- zamena svetiljki javnog osvetljenja koje nisu u funkciji na teritoriji MZ Korićani i otklanjanje kvarova na mreži javnog osvetljenja na teritoriji Grada.