Obaveštavaju se građani da će u sredu, 26. juna 2024. godine, ukoliko se za to stvore povoljni meteorološki uslovi, Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju EKO-SAN PLUS d.o.o. izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca na manjim i većim vodenim recipijentima (pojavne bare, priobalje reka, potoka i jezera).

Tretman će biti realizovan u prepodnevnim časovima preparatom Vectobac WG, biološkim preparatom na bazi Bacillus Thuringiensis var.israelensis.