Privredni savet grada Kragujevca

Privredni savet Grada Kragujevca formiran je Rešenjem o obrazovanju Privrednog saveta Grada Kragujevca, broj 112-1060/12-V od 19. juna 2012. godine.Savet ima 21 člana i čine ga predstavnici privrede, Uprave grada, Univerziteta i ostalih organizacija i institucija koje su od značaja za razvoj pivrede u gradu.

 

Zadatak Saveta je :

  • davanje inicijativa u vezi ekonomskog razvoja grada Kragujevca,
  • razmatranje strategija i planova ekonomskog razvoja Grada kao i njihovog sprovođenja,
  • donošenje zaključaka, preporuka i mišljenja od važnosti za unapređenje poslovne klime u lokalnoj zajednici,
  • priprema izmena i dopuna strateških i akcionih planova ekonomskog razvoja grada Kragujevca,
  • davanje mišljenja i predloga za unapređenje rada u delu privrednih aktivnosti Uprave Grada, javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je osnivač grad Kragujevac.
  • Članovi Saveta imenuju se na period od 4 godine.

 

Stručne, administrativno-tehničke, operativne i druge poslove za potrebe Saveta obavlja sekretar Saveta.

 

Privredni Savet radi i odlučuje na sednicama Saveta u skladu sa Poslovnikom o radu Privrednog saveta.Sednice Saveta održavaju se po potrebi a najmanje jedanput u tri meseca.

 

Na sednicama Saveta prezentuju se analize i privrdni pokazatelji vezani za grad Kragujevac a istovremeno se raspravlja i o temama bitnim za funkcionisanje privrede, visini poreza, cenama komunalnih usluga, strukturi radne snage i načinima da se obrazovni profili prilagode potrebama i zahtevima tržišta radne snage.