Informator iz oblasti rodne ravnopravnosti „Programi podrške za nezaposlene žene“ predstavljen je danas u prisustvu Tomislava Žigmanova, ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Brankice Janković, poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Prezentaciji su prisustvovali i Miroslav Petrašinović i Ivica Samailović, članovi Privremenog organa grada Kragujevca, Gordana Damnjanović, član Komisije Privremenog organa grada Kragujevca i Jelena Milivojević, ombudsman grada Kragujevca.

Ocenivši rad lokalne samouprave grada Kragujevca otvorenim i transparentnim kada su u pitanju osetljive društvene grupe, Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je kazao da je sistemski pristup, politike koje se kreiraju na lokalnom nivou i mere koje se preduzimaju u oblasti kao što su integracija Roma, inkluzija osoba sa invaliditeom i dr, mogu biti uzor i drugim lokalnim samouprava.

Grad Kragujevac ima dobru sliku o stanju unutar lokalne samouprave i po merama koje preduzima može biti uzor mnogim lokalnim samoupravama. Tu smo i danas da pružimo podršku i pošaljemo jasnu poruku, gledajte na koji način, sa kakvim institutcionalnim okvirima, kojim programima, merama treba da rešavate pitanje rodne ravnopravnosti i podrške nezaposlenim ženama, kazao je Žigmanov  i istakao da je je najbolji način za osnaživanje nezaposlenih žena 45+ ulazak u oblast preduzetništva i pokretanje sopstvenog biznisa, zatim prekvalifikacija, samozapošljavanje kroz programe na ruralnom području, pružanje socijalnih usluga. To su neki od načina da te osetljive strukture postanu samostalne i nezavisne od države i partnera.  

Izrada Informatora je planirana aktivnost realizovana tokom prethodne godine i predstavlja alat kojim ćemo eliminisati negativne rezultate do kojih smo došli istraživanjem, kaže Gordana Damnjanović, članica Komisije Privremenog organa grada.  Više od 70 odsto žena, najvećim delom iz teže zapošljivih kategorija, sa ruralnog područja, žene 45+ ili one koje su dugi niz godina na evidenciji NSZ su uglavnom nedovoljno informisane o programima podrške koji se sa različitih nivoa sprovode  u lokalnoj samoupravi. Informator sadrži mere koje obezbeđuje grad, Nacionalna služba za zapošljavanje, civilni sektor, Regionalna agencija za privredni razvoj, sve informacije i dostupne programe za ekonomsko osnaživanje.

Miroslav Petrašinović,član Privremenog organa grada Kragujevca čestitao je članovima radne grupe na izrađenom dokumentu kojim je grad Kragujevac još jednom opravdao lidersku poziciju u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti, brojna priznanja i dugogodišnji epitet grada primera dobre prakse u sprovođenju mera i politika kojima su obuhvaćene sve osetljive grupe kako bi se njihov položaj ojačao i unapredio, a čija je suština da se zadovolje potrebe svih.

Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti istakla je da svaki napor koji lokalne zajednice usmere ka tome da bolje informišu svoje građane u ostvarivanju prava je dobar jer je teško snaći se danas u moru svih informacija koje deluju da su nam široko dostupne, a u stvari je vrlo teško snaći se među njima, posebno ako se radi o starijim sugrađanima.

Više sistematičnosti u informisanju značilo bi mnogo jer bi to, i mnoga druga prava ljudi lakše ostvarili. Ako imate dobru informaciju, proceduru koja nije komplikovana, lakše ćete ostvarivati svoja prava. Biće u krajnjem slučaju manje pritužbi koje ne znače nužno nameru nekoga da vas diskriminiše ili povredi neko vaše drugo pravo, nego vi i ne znate da ste to pravo imali – kazala je Brankica Janković.