Povodom obeležavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika Obrazovno-kulturna zajednica Romanipen  u okviru projekta  ''Zavrti točak romske kulture'' organizovao je javnu tribinu "Romski jezik – svetionik očuvanja romskog kulturnog identiteta“. Na tribini održanoj u Narodnoj biblioteci ''Vuk Karadžić'' u Koloniji,  profesorka romskog jezika dr Marija Aleksandrović iz Novog Sada, govorila je o važnosti očuvanja identiteta jednog naroda kroz jezik, književnost i kulturu.

Ocenjujući organizaciju Romanipen  veoma odgovornom zbog aktivne saradnje sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava koje je podržalo sve projektne aktivnosti zajedno sa Gradom Kragujevcom, dr Gordana Damnjanović, članica Komisije Privremenog organa je istakla da realizacija  aktivnosti Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma  i Romkinja, otvara nove mogućnosti i potrebe. To nam upravo ukazuje i ova tribina posvećena romskom jeziku i kulturi, kao i održane i zakazane izložbe priznatih umetnika romske nacionalnosti, a sve to u cilju potpune inkluzije Roma i Romkinja. Grad Kragujevac je dosta učinio u tom procesu, ali ne u onoj meri koliko bismo želeli i zato na tom putu želimo da se sačuva romski identitet kroz kulturu, tradiciju, jezik i običaje.  

Cilj tribine je da se ukaže na potrebu uključivanja romskog jezika u osnovno obrazovanje ukazujući na izazove sa kojima se susrećemo. Najvažnije je da se sa tim počne a onda se sve polako i rešava, rekla je profesorka romskog jezika dr Marija Aleksandrović, jedini profesor u Srbiji koji se bavi proučavanjem romskog jezika i da sarađuje sa kolegama u Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori, u Stokholmu u Švedskoj. Ona je podsetila  da je romski jezik  standardizovan od 2013. godine. Kao izborni predmet u osnovnim školama romski jezik sluša oko dve i po hiljade učenika u 68 škola na teritoriji čitave Srbije i Vojvodine a da se već 13 godina predavanja na Visokoj školi za strukovne vaspitače u Vršcu održavaju na romskom jeziku – romski jezik i književnost za decu i kultura  govora.

Tribina je prva aktivnost koju, u okviru projekta „Zavrti crveni točak romske kulture – program negovanja jezičke osobenosti romskog jezika kroz očuvanje, razvoj i prezentaciju kulturnog nasleđa Roma, realizuje Obrazovno-kulturna zajednica „Romanipen“. Realizaciju projekta podržali su Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i grad Kragujevac.