U Kragujevcu je danas u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Gradske uprave, predstavnicima organizacija civilnog društva predstavljen program ''Građani, jednakost, prava i vrednosti''. Vrednost programa koji finansira EU je 1,5 milijardi evra a u Srbiji se raspoređuje na oblasti promovisanja jednakosti, prava i ravnopravnosti polova, uključenost i učešće građana, aktivna građanska participacija i borbe protiv svih oblika nasilja.

Cilj programa je jačanje demokratije u Evropi i podizanje svesti građana o pravima i vrednostima i idejama koji najbolje povezuju građane i teritorije, lokalne samouprave, organizacije, institucije kako bi što veći deo sredstava upravo ostao u Srbiji, kazao je Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. On je najavio da će u aprilu uslediti prvi pozivi a da će Ministarstvo biti kontakt za zainteresovane organizacije, institucije, lokalne samouprave kako bi imali mogućnost povezivanja i što lakše pronašli svoje partnere za realizaciju projekta unutar Srbije ali i u EU.

Dr Gordana Damnjanović, članica Komisije za socijalnu politiku, zdravstvo i obrazovanje Privremenog organa Grada Kragujevca podsetila je na izuzetnu saradnju sa Ministarstvom  za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog uz čiju podršku i saradnju u prethodnom periodu je realizovano i otpočelo niz važnih projekata i kampanja. Pored obeležavanja 75. godišnjice od potpisivanja univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, realizovane su fokus grupe društveni dijalozi sa temama vezanim za prava bivših osuđenika, stop femicidu, socijalna inkluzija Roma i Romkinja, prevencija diskriminacija, socijalna inkulzija osoba sa invaliditetom u kulturi i prava najstarijih sugrađana, podsetila je ona i istakla da je program ''Građani, jednakost, prava i vrednosti'' najveći program do sada namenjen promociji i zaštiti vrednosti Unije: demokratije, vladavine prava, osnovnih prava, transparentnosti i dobrog upravljanja, socijalne inkulzije i pitanja koje se tiču ugroženih, marginalizovanih grupa, ljudskih prava, prava osoba sa invaliditetom, povezivanje gradova.

Nakon prezentacije za zainteresovane predstavnike udruženja i organizacija održane su individualne konsultacije o potencijalnim projektnim idejama.