Centralni događaj ovogodišnjeg obeležavanja Međunarodnog dana Roma u okviru manifestacije Romsko kulturno nasleđe je svečana akademija u Knjaževsko-srpskom teatru u ponedeljak, 8. aprila i nakon toga koncert Narodnog orkestra Nenada Milanovića Pegija, rečeno je na konferenciji održanoj povodom najave programa obeležavanja datuma kojim se proslavlja romska kultura, istorija i jezik i podiže svest javnosti o problemima sa kojima se ova nacionalna manjina susreće.

Konferenciji za novinare prisustvovala je članica Gradskog veća za zdravstenu i socijalnu zaštitu Jelena Pavić.

Grad Kragujevac je nosilac priznanja za doprinos, angažman i inovativne pristupe u oblasti unapređenja položaja ranjivih i marginalizovanih grupa koje je resorno ministarstvo dedelilo povodom Međunarodnog dana ljudskih prava ali i grad kome je unapređenje položaja sunarodnika Roma trajno opredeljenje, kazala je dr Gordana Damnjanović, pomoćnik gradonačelnika za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ljudska i manjinska prava. Grad i gradske institucije godinama unazad daju punu podršku romskoj zajednici što će i ove godine rezultirati svečanim obeležavanjem Međunarodnog dana Roma. Bez obzira na dve dekade Roma i sve ono što je Grad Kragujevac do sada uradio, način života i uslovi u kojim romska zajednica i danas živi, ukazuje na to da su pred nama još uvek izazovi u svim oblastima, kazala je dr Damnjanović i istakla da su put za izlazak romske zajednice iz siromaštva afirmativne mere – obrazovanje i zapošljavanje kao i stambena podrška.

Ona je podsetila da je u toku projekat legalizacije 50 romskih domaćinstava. Mnogo toga je urađeno na jačanju kapaciteta za konkuretniji položaj Roma i Romkinja na tržištu rada i njihovom zapošljavanju. U planu je otvaranje Romskog kulturnog centra, a partnerstvo romskih udruženja i lokalne samouprave rezultiralo je uzastupnim ciklusima saradnje sa GIZ-om i Romakted-om.

Sa aktivnostima projekta Zavrti crveni točak romske kulture program negovanja jezičke osobenosti romskog jezika kroz očuvanje razvoj i prezentaciju kulturno jezičkog naleđa, koji realizujemo uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, počeli smo još početkom marta obeležavanjem Međunarodnog dana maternjeg jezika i predavanjem profesorke romskog jezika dr Marije Aleksandrović. U Narodnoj biblioteci ''Vuk Karadžić'' u Koloniji 5. aprila nakon otvaranja izložbe slika ''Poznati Romi sveta'' romolog prof. dr Dragoljub Acković održaće panel diskusiju na temu Kulturna baština Roma u Srbiji, najavio je Božidar Nikolić, izvršni direktor Obrazovno kulturne zajednice Roma – Romanipen.

On je istakao da u radu i aktivnostima u promociji kulturne različitosti i razbijanju predrasuda prema romskoj zajednici postoji kontinuitet uz podršku lokalne samouprave i najavio nove aktivnosti u okviru dvogodišnjeg projekta koji će udruženje realizovati sa Institutom za javno zdravlje i partnerima iz Slovenije a finansiraće se sredstvima iz evropskih fondova.