Intoniranjem himni ’’Bože pravde ’’ i ’’Đelem đelem’’ u izvođenju akademskog ansambla ’’Arhangeli’’ u Knjaževsko –srpskom teatru počela je akademija povodom obeležavanja Međunarodnog dana Roma. Svečanosti su prisustvovali ministri u Vladi Republike Srbije Darija Kisić ministarka za brigu o porodici i demografiju, Tomislav Žigmanov ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Slavica Đukić Dejanović ministarka prosvete, gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić, predstavnici akademske zajednice, nacionalnih i gradskih institucija,pripadnici romske zajednice.

Grad Kragujevac je proaktivno u partnerstvu sa pripadnicima romske zajednice gradio brojne politike, preduzimao brojne mere u njihovoj inkluziji, pravio institucije, realizovao brojne projekte i programe i na taj način doprineo unapređenju i interesu romske zajednice, kazao je ministar Tomislav Žigmanov, ističući da je socijalna inkluzija i  integracija Roma u društvo u Srbiji stalno u fokusu Vlade RS kao i da je to intersektorsko pitanje kojem je  važan multidisciplinaran pristup te da lokalne samouprave i  angažovanost romske zajednice imaju važnu ulogu. Ministar Žigmanov je iskustvo grada Kragujevca istakao kao primer dobre prakse koji će se i dalje afirmisati i deliti sa ostalim lokalnim samoupravama kako bi se integracija pripadnika romske zajednice na kvalitetan i povoljan način, trajno rešila.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić je istakla značaj i bogatstvo romske kulture, tradicije, istorije a sa druge strane ukazala na predrasude, socijalne izolacije, diskriminacije sa kojima se Romi i danas suočavaju. O tome koliko je jaka romska populacija govori i to da su, uprkos preprekama, uspeli da sačuvaju svoju kulturu, običaje i jedinstvenu vedrinu i jačinu duha, kazala je Kisić i obrazovanje navela kao ključni korak u rešavanju svih problema  sa kojima se romska populacija susreće.

Ministarstvo prosvete kontinuiranim sistemskim i afirmativnim merama podrške u obrazovanju dovele su veliki broj mladih Romkinja i Roma u školske klupe, dok u predškolskom obrazovanju imamo čak 80 odsto Roma. Prvi razred je upisalo 85,6 posto Roma, srednju školu pohađa 52 posto a završava je preko 60. Zahvaljujući afirmativnim merama na fakultetima je jedan posto studenata romske populacije i to su veoma krupni koraci, ocenila je Slavica Đukić Dejanović ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i istakla da je problem osipanje iz sistema obrazovanja. Zato smo se orjentisali da zaposleni u obrazovanju kao jedan od osnovnih zadataka imaju programe da mladi iz svih senzitivnih grupa ostanu da se školuju i kreiraju svoj život. U tome mogu da pomognu uspešni Romi, kazala je Đukić Dejanović i dodala da takvih primera ima, a da je naročito značajan podatak da 60 Roma i Romkinja predaje romski jezik, da je to deo  čuvanje njihove tradicije i kulture. Čestitajući im Međunarodni dan, ministarka je istakla da je definisanje sveobuhvatne javne politike prema romskoj zajednici i društvenom delovanju nemoguće bez njihove aktivne uloge.

Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić je istakao zadovoljstvo što je Kragujevac jedan od gradova koji na jedinstven način obeležava Međunarodni dan Roma čime ukazuje poštovanje romskoj zajednici i poručuje da pripadaju gradu kao i da su uvaženi deo zajednice. Kragujevac pamti sve one pojedince koji su dali svoj doprinos društvu u kulturi, sportu, umetnosti i svim drugim oblastima, kazao je gradonačelnik Dašić.

Dr Gordana Damnjanović, pomoćnik gradonačelnika za oblast zdravstvene i socijalne zaštite, ljudska i manjinska prava je rekla da je Grad Kragujevac opravdano primer dobre prakse i nosilac priznanja za poseban doprinos, angažman i inovativne pristupe u oblasti unapređenja položaja ranjivih i marginalnih grupa dodeljenog od strane resornog ministarstva jer ne postoji oblast u kojoj nije uradio na unapređenju položaja Roma, počev od zdravstvene i socijalne zaštite, prevencije diskriminacije i anticiganizma, prevencije osipanja iz obrazovnog sistema, maloletničke delikvencije i maloletničkih brakova.

Akademija je deo manifestacije ’’Romsko kulturno proleće’’ koja se u organizaciji Obrazovno-kulturne zajednice Roma ’’Romanipen’’ pod pokroviteljstvom grada,  tri godine održava sa drugačijim konceptom promovišući kulturu i tradiciju Roma na pravi način. Božidar Nikolić, izvršni direktor organizacije uručio je priznanja i zahvalnice pojedincima i institucijama koji su dali svoj doprinos u organizaciji manifestacije ali i afirmaciji i promovisanju kulturnog identiteta Roma u Srbiji i na međunarodnom nivou.    

Nakon akademije u Knjaževsko-srpskom teatru održan je koncert Narodnog orkestra Nenada Milanovića Pegija- Rominfest, veče romske muzike.