Dana 10. aprila 2024. godine ukoliko vremenski uslovi dozvole izvodiće se radovi na sledećim lokacijama:

- na izgradnji objekta dečijeg odmarališta na Bešnjaji

- čišćenje propusta, iskop kanala i postavljanje ivičnjaka na putu Ramaća - Kamenica

- u okviru Projekta „Čista Srbija“ izvodiće se radovi na sledećim lokacijama: iskop – Baljkovački put, Beloševac i ispitivanje zbijenosti tla u ulicama Crnorečkoj  i Čedomira Minderovića, Maršić.