Inicijativa za izradu Nacionalnog akcionog plana za biznis i ljudska prava u Srbiji koju sprovodi Beogradski centar za ljudska prava uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) okupila je danas u Kragujevcu predstavnike Odeljenja za ljudska i manjinska prava, rodnu ravnopravnost i prevenciju trgovine ljudima, ombudsmana grada Kragujevca, predstavnike Komisije za rodnu ravnopravnost grada Kragujevca, NSZ, Centra za socijalni rad, civilnog sektora i privrednike. Sastanku je prisustvovala i Gordana Damnjanović, pomoćnik gradonačelnika za zdravstvo, socijalnu zaštitu, ljudska i manjinska prava.

Nacionalni akcioni plan za biznis i ljudska prava u Srbiji biće zasnovan na rukovodećim načelima UN za biznis i ljudska prava, a po preporuci Komiteta UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava i služiće kao sveobuhvatni vodič donosiocima odluka u privatnom i javnom sektoru, u svrhu poštovanja i unapređenja ljudskih prava, kao i za pronalaženje rešenja za prepoznate probleme u njihovom poslovanju. Usvajanje ovog dokumenta važno je za društveni i privredni razvoj Srbije i uspostavljanje standarda društveno odgovornog poslovanja.