Градска управа за развој и инвестиције

Објава на Порталу јавних набавки:

https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-eo/6441

 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за развој и инвестиције
 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за развој и инвестиције – I измена
 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за развој и инвестиције – II измена
 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за развој и инвестиције – III измена
 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за развој и инвестиције – IV измена
 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за развој и инвестиције – V измена
 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за развој и инвестиције – VI измена
 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за развој и инвестиције – VII измена
 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за развој и инвестиције – VIII измена
 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за развој и инвестиције – IX измена
 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за развој и инвестиције – X измена
 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за развој и инвестиције – XI измена
 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за развој и инвестиције – XII измена
 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за развој и инвестиције – XIII измена
 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за развој и инвестиције – XIV измена
 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за развој и инвестиције – XV измена
 • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за развој и инвестиције – XVI измена
 • План јавних наба