Образовање

Основно образовање и васпитање на територији града Крагујевца оствариује се у 22 јавне основне школе и две јавне школе за основно образовање и вапитање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и једна јавна школа за основно музичко образовање, једно издвојено одељење јавне школе „Луја Давичо“ Београд за основно балетско образовање и васпитања. Поред тога, делатност основног обарзовања и васпитања ученика VII и VIII разреда обдарених за математику обавља се у једној средњој школи – Прва крагујевачка гимназија. У једној јавној основној школи – Драгиша Луковић Шпанац, остварује се образовање одраслих.

Основно образовање и васпитање на територији града Крагујевца остварује се у следећим школама и њиховим издојеним одељењима:

 1. ОШ „Светозар Марковић“
 2. ОШ „Радоје Домановић“
 3. ОШ „21. Октобар“
 4. ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“
 5. ОШ „Мома Станојловић“
 6. ОШ „Станисалв Сремчевић“
 7. ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“
 8. ОШ „Драгиша Михаиловић“
 9. ОШ „Живадинка Дивац“
 10. ОШ „Милоје СИмовић“
 11. ОШ „Наталија Нана Недељковић“
 12. ОШ „Доситеј Обрадовић“
 13. ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“
 14. ОШ „Вук Стефановић Караџић“
 15. ОШ „Ђура Јакишић“
 16. ОШ „19. Октобар“
 17. ОШ „Јован Поповић“
 18. ОШ „Свети Сава“
 19. ОШ „Мирко Јовановић“
 20. ОШ „Сретен Младеновић“
 21. ОШ „Прота Стеван Поповић“
 22. ОШ „Јулијана Ћатић“.

 

 1. Школа за основно и средње образовање „Вукашин Марковић“
 2. Школа са домом за ученике оштећеног слуха

 

 1. Музичка школа „Др. Милоје Милојевић“

Средње образовање и васпитање на територији града Крагујевца остварује се у следећим школама:

 1. Прва крагујевачка гимназија
 2. Друга крагујевачка гимназија
 3. Средња стручна школа
 4. Економска школа
 5. Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“
 6. Прва техничка школа
 7. Трговинско – угоститељска школа „Тоза Драговић“
 8. Школа за основно и средње образовање „Вукашин Марковић“
 9. Школа са домом за ученике оштећеног слуха

 

 1. Музичка школа „Др. Милоје Милојевић“

Високо школство-Универзитет

Универзитет у Крагујевцу настао је на темељима Лицеја Књажевства Сербског, прве високошколске институције у модерној Србији. Наиме, Указом кнеза Милоша Обреновића од 1.јула 1838.године, оснива се Лицеј Књажевства Сербског (Lyceum – вртови у коме се предавала филозофија), а за ректора Лицеја у Крагујевцу постављен је Атанасије Николић, школовани инжењер, професор математике, земљомерија и начертанија.

Универзитет у Крагујевцу основан је 21.маја 1976.године

У саставу Универзитета у Крагујевцу је и Универзитетска библиотека као библиотека опште научног карактера, чија је делатност у функцији наставно-научних и истраживачких процеса на Универзитету и Институт за информационе технологије.

Универзитет у Крагујевцу данас у свом саставу има 12 акредитованих факултета са статусом правног лица, дозволама за рад, који се налазе у 6 градова централне Србије: Крагујевцу, Чачку, Јагодини, Краљеву, Ужицу и Врњачкој Бањи, и то:

 1. Економски факултет Крагујевац
 2. Правни факултет Крагујевац
 3. Факултет медицинских наука Крагујевац
 4. Факултет инжењерских наука Крагујевац
 5. Природно – математички факултет Крагујевац
 6. Филолошко – уметнички факултет Крагујевац
 7. Агрономски факултет Чачак
 8. Факултет техничких наука Чачак
 9. Факултет педагошких наука Јагодина
 10. Факултет за машинство и грађевинарство Краљево
 11. Педагошки факултет Ужице
 12. Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања