Енергетски менаџер града Крагујевца

Ана радојевић

Ана Радојевић је рођена 10.11.1972. године у Крагујевцу, где је завршила основну школу, Прву крагујевачку гимназију и Машински факултет Универзитета у Крагујевцу. Тренутно је на докторским студијама на смеру Енергетика и процесна техника Факултета инжењерских наука Универзитета Крагујевац.

Радно искуство:
У периоду од 1999 до 2002. године је радила у Компанији “Дунав осигурање“, Главна филијала Крагујевац.
Од 2003. године запослена у Градској управи Града Крагујевца на пословима: стручни сарадник за односе са јавношћу када руководи у име Града Крагујевца пројектима у оквиру УСАИД-овог програма за реформу локалне самоуправе у Србији (СЛГРП) и програмима учешћа грађана у процесу израде градског буџета.

Од 2005. до 2008. године ради као самостални стручни сарадник у Служби за управљање пројектима, пише предлоге пројеката према процедурама ЕУ и ради на имплементацији великог броја пројеката. У периоду од 2008. до 2016. године је на месту самосталног стручног сарадника за послове у области енергетске ефикасности када ради на изради годишњег енергетског биланса, пише пројекте из области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, иницира и организује потписивање Меморандума о разумевању између Града Крагујевца и Агенције за енергетску ефикасност Републике Србије, промовише енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије, у име града учествује у оснивању НВО “Мрежа нулте емисије у Србији“, организује радионице о енергетској ефикасности за званичнике градске управе, представнике јавних предузећа, школа, цивилног сектора, других општина, пословног сектора.
Од 2010. до 2013. године је координатор за израду Стратегије одрживог развоја града Крагујевца 2013. – 2018.

Од 2012. до 2013. године је координатор пројекта за град Крагујевац “Открити енергију“, који је подржан од стране Немачке организације за сарадњу (ГИЗ) и Министарства грађевинарства и урбанизма. У оквиру пројекта је урађено првих пет енергетских пасоша у Крагујевцу и организоване две јавне трибине за стручну јавност и грађане са циљем подизања свести о значају енергетске ефикасности.

Од 2015. до 2016. године је обављала послове начелника Одељења за одрживи и равномерни развој и енергетску ефикасност Градске управе за управљање пројектима, равномерни и одрживи развој. 2015. године координатор пројекта Замена столарије на објекту Прве техничке школе у Крагујевцу реализованог у оквиру пројекта “Програм модернизације школа у Републици Србији“, финансираног из средстава Министарства просвете, наука и технолошког развоја.

Од октобра 2016. године именована за Енергетског менаџера Града Крагујевца. Поседује лиценцу за обављање послова енергетског менаџера за област општинске енергетике број ЕМО 0005 17, Министарства рударства и енергетике.

Од фебруара 2017. године руководилац Пројекта унапређење енергетске ефикасности у основној школи “Станислав Сремчевић“ у Крагујевцу, финансираног од стране Министарства рударства и енергетике.

Стручно усавршавање:
Јапанска Агенција за међународну сарадњу (JICA), део међународне развојне помоћи Владе Јапана, засноване на билетералној сарадња између Владе Јапана и Владе Републике Србије – Уверење да је похађала и са успехом завршила семинар Comprehensive Waste Management, Кобе, Јапан, јануар – март 2015. године.

Центар за европске интеграције Београдске отворене школе и Фондација Фридрих Еберт – Сертификат за учествовање на тренингу “Увод у енергетско планирање на локалном нивоу“ и израду предлога за практичну политику у оквиру пројекта “РеЕнергија – за енергетски одрживе локалне заједнице“, јул – новембар 2012. године.

Светска банка, Регионална радионица о планирању у енергетској ефикасности у зградарству, Беч, фебруар 2012. године.

УНДП Хрватска, Министарство господарства, рада и предузетништва Републике Хрватске, Фонд за заштиту околиша и енергетску учинковитост Републике Хрватске и Централно – европски форум – Увјерење да је похађала и са успјехом положила Течај за енергетске савјетнике, Осијек, март 2011. године
Влада Краљевине Норвешке, Београдска отворена школа и Europen Competence, Учешће на обуци “Политика Европске уније у области заштите животне средине“ у оквиру пројекта “Јачање капацитета управе за интеграцију Србије у Европску унију“, Београд, децембар 2009. године и Брисел, март 2010. године
Машински факултет Крагујевац – ТЕМПУС пројекат, Цертификат – енергетски менаџер, Крагујевац, децембар 2009. године.

Министарство рударства и енергетике Републике Србије, Цертификат за успешно припремљен пројекат у области енергетске ефикасности у општинама, Београд, октобар 2009. године.

Galillee College, Израел, Привредна комора Србије и Агенција за енергетску ефикасност Републике Србије, Цертификат за похађање програма Контрола и управљање енергијом и алтернативни и обновљиви извори енергије, Београд, октобар-новембар 2008. године.

Машински факултет Крагујевац, “European Computer Drivers License“ Цертификат – ЕЦДЛ, јул 2008. године.

RR&CO. Knowledge Center Ltd., Словениа, Цертификат за похађање семинара – ИПА – предприступна помоћ, Београд, фебруар 2008. године.

Правни факултет Крагујевац и Универзитет из Арлингтона, Тексас, Факултет за јавну управу, Цертификат за похађање семинара за Менаџера у јавној управи, мај 2006. године.

Машински факултет Крагујевац – Центар за квалитет, Цертификат за похађање Специјалистичког семинара за Инжењере квалитета, фебруар – март 1999. године.

Научни радови:
Национална конференција о квалитету живота 2010. године – Рационалном употребом енергије и енергетским менаџментом на локалном нивоу до побољшања квалитета живота, аутор Ана Радојевић, Град Крагујевац.
International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering – DEMI 2013 – Comparative analysis of energy indicators in schools in the territory of the city of Kragujevac, аутори: проф. др Душан Гордић, Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу, Гордана Стојановић, Град Крагујевац, Ана Радојевић, Град Крагујевац.
Међународно саветовање Енергетика 2013 – Possibilities for biodiesel production in the territory of the city of Kragujevac, аутори: проф. др Милун Бабић, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Гордана Стојановић, Град Крагујевац, Ана Радојевић, Град Крагујевац.

Чланство у стручним организацијама:
Члан/придружени члан Одбора за енергетску ефикасност сталне конференције градова и општина, од децембра 2010.

Служи се немачким и енглеским језиком.

Удата је, мајка двоје деце.

 

Контакт:

Канцеларија бр. 405
ул. Николе Пашић 6/3
Тел: 034/304-490
e- mail: aradojevic@kg.org.rs