Здравство

Уграду као регионалном здравственом центру постоје високо организоване здравствене установе које по свом значају представљају стуб здравствене заштите Шумадијског округа и шире.

 

Носиоци здравствене заштите у граду су:

 

  • Клинички центар,
  • Дом здравља Крагујевац,
  • Завод за стоматологију,
  • Завод за хитну помоћ,
  • Институт за јавно здравље,
  • “Апотека“ Крагујевац,
  • Застава – Завод за здравствену заштиту радника,
  • Црвени крст Крагујевац

 

Примарна здравствена заштита, која становништву Крагујевца и околине, пружа превентивну заштиту, лечење у општој пракси и прегледе жена и деце организована је кроз рад Дома здравља, који у свом саставу има развијену мрежу здравствених станица и здравствених амбуланти. Примарну здравствену заштиту становништвуКрагујевца и околине пружају и Завод за стоматологију, Завод за хитну помоћ, Институт за јавно здравље, Апотека Крагујевац и Застава-Завод за здравствену заштиту радника.

 

Законом о здравственој заштити (“Сл. гласник РС”, бр. 25/2019) преузета су стране Републике Србије оснивачка права над здравственим установама над којима је оснивачка права вршила јединица локалне самоуправе, осима над Апотекарском установом над којом оснивачка права врши јединица локалне самоуправе.

 

На терцијарном нивоу носилац здравствене заштите, која је организована како би појединцу и друштву у целини пружила заштиту, унапређење и очување здравља, јеКлинички центар. То је једна од четири установе тог типа у Србији која пружа консултативно специјалистичке и дијагностичке процедуре, болничко лечење за пацијенте а обавља и наставно-образовну и научно истраживачку делатност.Клинички центар у Крагујевцу чини 12 клиника, 7 Центара и 24 медицинске и немедицинске службе. Ова здравствена установа има постељни фонд од 1240 кревета за хоспитализацију а истовремено пацијентима пружа преко 3 000 специјалистичких процедура.