Органи града

Контакти функционера града Крагујевца

Адреса : Трг Слободе 3

Телефон (централа) : 034 335 324

Радно време радним данима од 7:30 до 15:30 

 

Никола ДАШИЋ
Градоначелник
е-mail: gradonacelnik@kg.org.rs

 

Ивица МОМЧИЛОВИЋ
Заменик градоначелника
е-mail: imomcilovic@kg.org.rs

 

Душан АЛЕКСИЋ
Члан Градског већа за образовање
е-mail: daleksic@kg.org.rs

 

Радомир ЕРИЋ
Члан Градског већа за привреду
е-mail: radomireric@hotmail.com

 

Сања ТУЦАКОВИЋ
Члан Градског већа за локалну самоуправу
е-mail: sanjatucakovic@kg.org.rs

 

Гордана ДAMЊАНОВИЋ
Члан Градског већа за здравствену и социјалну заштиту
е-mail: gordanadamnjanovic@kg.org.rs

 

Ненад СТАНИШИЋ
Члан Градског већа за финансије
е-mail: nenadstanisic@kg.org.rs

 

Маја АНГЕЛОВСКА
Члан Градског већа за комуналне делатности
е-mail: maja.angelovska@kg.org.rs

 

Стефан НИКЕЗИЋ
Члан Градског већа за унапређење и заштиту животне средине
е-mail: snikezic@kg.org.rs

 

Данка АНДОНОВСКИ
Члан Градског већа за инвестиције и управљање пројектима

е-mail: danka.andonovski@kg.org.rs

 

Дамјан СРЕЈИЋ
Члан Градског већа за равномерни и одржив развој села
е-mail: dsrejic@kg.org.rs

 

мр Миљан БЈЕЛЕТИЋ
Члан Градског већа за културу
е-mail: mbjeletic@kg.org.rs

 

Предраг СТЕВОВИЋ
Члан Градског већа за спорт
e-mail: predragstevovic@kg.org.rs

 

Мирослав ПЕТРАШИНОВИЋ
Председник Скупштине града
е-mail: mpetrasinovic@kg.org.rs

 

Проф. др Анђелка СТОЈКОВИЋ
Заменик председника Скупштине града

e-mail: andjelka.sandjelkovic@kg.org.rs

 

Сузана ПАВЛОВИЋ
Секретар Скупштине града
e-mail: spavlovic@gmail.com

 

Стефан ЈОВАНОВИЋ
Помоћник градоначелника за омладину и сарадњу са Универзитетом
е-mail: sjovanovic@kg.org.rs

 

Ана ПЕТРОВИЋ
помоћница градоначелника за културу и информисање
e-mail: ana.petrovic@kg.org.rs

 

Стефан БУЛАТОВИЋ
помоћник градоначелника за туризам
e-mail: stefan.bulatovic@kg.org.rs

 

Градске управе, начелници и контакти

ГУ за послове органа града
В.Д. начелникa, Наташа Петровић
Контакт тел. 034/306 122
Канц. 122, први спрат зграде Градске управе
npetrovic@kg.org.rs

 

ГУ за развој и инвестиције
В.Д. начелника, Дејан Ружић

Канц. бр. 5, Ул. Николе Пашића 6/2
dejan.ruzic@kg.org.rs

 

ГУ за комуналне послове
В.Д. начелника, Зорица Ђорић
Контакт тел. 034/306 111
Канц. 111, први спрат зграде Градске управе
zdjoric@kg.org.rs

 

Градскa управa за друштвене делатности
В.Д. начелника, Тамара Јовановић
Ул. Цара Лазара
Контакт тел. 034/302 288
tjovanović@kg.org.rs

 

ГУ за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење
В.Д. начелника, Љиљана Пршић
Контакт тел. 034/306 172
Канц. 322, трећи спрат зграде Градске управе
ljprsic@kg.org.rs

 

Градска пореска управа
В.Д. начелника, Данијела Чомагић- Поповић
Контакт тел. 034/356 394 лок. 114
Канц. 012, Ул. Бранка Радичевића 9
dcomagic@kg.org.rs

 

Градскa управa за финансије и јавне набавке
В.Д. начелника, Милијана Ратковић
Контакт тел. 034/306 202
Канц. 419, четврти спрат зграде Градске управе
mratkovic@kg.org.rs

 

Градске управе за људске ресурсе и заједничке послове
В.Д. начелника, Марија Шапић,
Kанцеларија број 314, трећи спрат зграде Градске управе
E-mail: msapic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306171

 

ГУ за прописе
В.Д. начелника, Весна Станишић
Контакт тел. 034/306 152
Канцеларија 301, трећи спрат зграде Градске управе
vstanisic@kg.org.rs

 

Градскa управе за инспекцијске послове и комуналну милицију
В.Д. начелника, Бобан Петровић
Kанцеларија бр. 609, четврти спрат зграде Градске управе
E-mail: boban.petrovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-271