Скупштински одбори

ОДБОР ЗА НОРМАТИВНА АКТА,
број 112-1339/20 од 31.08.2020.године (Сл. л. 27/20)

 1. Велибор Стевановић, одборник, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за председника.
 2. Слађан Ракић, одборник, представник Група грађана ”Алтернатива – Крагујевачка Иницијатива и Нова Снага”, за заменика председника.
 3. Марко Јанковић, представник Коалиције  Александар Вучић – За нашу децу.,  за члана.
 4. Јована Отовић, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 5. Ана Ризнић, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 6. Елена Мурати, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 7. Зоран Прокић, представник Коалиције ”Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)”, за члана.
 8. Сенка Стевановић, представник Коалиције Здрава Србија, Српски покрет обнове и Боља Србија, за члана.
 9. Никола Баштић, представник Коалиције Здрава Србија, Српски покрет обнове и Боља Србија, за члана.
 

ОДБОР ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Број: 112-1340/20-I од 31.08.2020.године (Сл. л. 27/20)

Образује се Одбор за привреду, пољопривреду и заштиту животне средине као стално радно тело Скупштине града Крагујевца.

II Бирају се председник, заменик председника и чланови Одбора за привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, у саставу:

 1. Проф. др Оливера Николић, одборник, представник Коалиције Здрава Србија, Српски покрет обнове и Боља Србија, за председника.
 2. Чеда Николић, одборник, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за заменика председника.
 3. Ирена Којовић, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 4. Драган Радосављевић, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 5. др Мирјана Сталетић, представник Коалиције ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈЕ, за члана.
 

ОДБОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ БРОЈ: 112-1341/20-I
од  31.08.2020.године (Сл. л. 27/20)

 1. Рајица Милосављевић, одборник, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за председника.
 2. Милан Урошевић, одборник, представник Коалиције Здрава Србија, Српски покрет обнове и Боља Србија, за заменика председника.
 3. Сузана Јевтић, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 4. Мирослав Јосифовић, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 5. Драган Томић, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 6. Никола Добрић, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 7. Јелена Масловара Јовановић, представник Коалиције ”Социјалистича партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)”, за члана.
 8. Марко Бараћ, представник Група грађана ”Алтернатива – Крагујевачка Иницијатива и Нова Снага, за члана 112-1434/20-I од 14.09.2020 (Сл.л. 29/20)
 9. Бојан Ненковић,  представник Група грађана ”300 Крагујевчана и Покрет Волим село своје – Душан Зека Алексић”, за члана.
 

ОДБОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
Број: 112-1342/20-I од 31.08.2020.године (Сл. л. 27/20)

 1.  за председника.
 2. Милан Стевановић, одборник, представник Групе грађана ”300 Крагујевчана и Покрет волим своје село – Душан Алексић Зека”, за заменика председника.
 3. Раде Веселиновић, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 4. Ана Глођовић Радојчић, представник  Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 5.  за члана.
 6. Златко Милановић, представник  Коалиције Толеранција, за члана.
 7. Милан Шамановић, представник Коалиције ”Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), за члана.
 

ОДБОРАЗА КОМУНАЛНЕ И ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
Број: 112-1343/20-I од 31.08.2020.године (Сл. л. 27/20)

 1. Ивица Самаиловић, одборник,  представник Коалиције Здрава Србија, Српски покрет обнове и Боља Србија, за председника.
 2. Бранка Михајловић, одборник, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за заменика председника.
 3. Славољуб Брадоњић Брада, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 4. Драган Илић, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 5. Бојан Радовановић, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 6. Љубиша Нектаријевић, представник Групе грађана ”300 Крагујевчана и Покрет волим своје село – Душан Алексић Зека”, за члана.
 7. Драган Марисављевић, представник Коалиције ”Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), за члана.
 

ОДБОР ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ЗДРАВСТВО
Број: 112-1352/20-I од 31.08.2020.године (Сл. л. 27/20)

 1. Миодраг Николић, одборник, представник Коалиције „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) ”за председника.
 2. Ана Милетић Вучковић, одборник, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу.за заменика председника.
 3. Душица Бркић, представник Коалиције „ Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) ”за члана.
 4. Марија Спасојевић, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу.за члана.
 5. Славица Раденковић, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу.за члана.
 6. Петар Миловановић,  представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу.за члана.
 7. Проф. др Александар Живановић Саша, представник Коалиције Здрава Србија, Српски покрет обнове и Боља Србија, за члана.
 

АДМИНИСТРАТИВНИ ОДБОР
Број: 112-1344/20-I од 31.08.2020.године (Сл. л. 27/20)

 1. Александар Николић, одборник, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу.за председника.
 2. Верољуб Стевановић Верко, одборник, представник Коалиције Здрава Србија, Српски покрет обнове и Боља Србија, за заменика председника.
 3. Марија Вучићевић, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 4. Дејан Шапић, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 5. Срђан Марковић, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 6. Ранко Јанић, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 7. Драгомир Лазаревић, представник Групе грађана „Алтернатива – Крагујевачка Иницијатива и Нова Снага“ , за члана, 112-1435/20-I од 19.04.2020. (Сл.л 29/20)
 8. Едис Дургутовић, представник Коалиције Толеранција, за члана.
 9. Владимир Петровић, представник Коалиције„ Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) ” , за члана.
 

ОДБОР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, ИНФОРМИСАЊЕ И СПОРТ
Број: 112-1345/20-I од  31.08.2020.године (Сл. л. 27/20)

Образује се Одбор за образовање, културу, информисање и спорт као стално радно тело Скупштине града Крагујевца.

II Бирају се председник, заменик председника и чланови Одбора за образовање, културу, информисање  и спорт, у саставу:

 1. за председника Милован Лојаница представник Коалиције ”Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)”
 2. Ана Филиповић, одборник, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за заменика председника.
 3. Бојана Стевановић представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу представник за члана.
 4. Јелица Спасојевић,  представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 5. Никола Божић, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 6. Синиша Ранковић, представник Коалиције Здрава Србија, Српски покрет обнове и Боља Србија, за члана.
 7. Огњен Обрадовић, представник Групе грађана˝300 Крагујевчана и Покрет Волим село своје˝ за члана.
 

ОДБОР ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА, ГРАДСКИХ ЧЕТВРТИ, ЗАСЕЛАКА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
Број: 112-1346/20-I од 31.08.2020.године (Сл. л. 27/20)

 1. Никола Нешић, одборник, представник Групе грађана ”Алтернатива – Крагујевачка Иницијатива и Нова Снага”, за председника.
 2. Петко Јовчић, одборник, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за заменика председника.
 3. Јелена Илић, одборник представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 4. Ђорђе Буђевац,  представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 5. Владимир Ђорђевић, представник Коалиције ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ, за члана.
 

ОДБОР ЗА УДРУЖИВАЊЕ И САРАДЊУ
Број: 112-1347/20-I од 31.08.2020.године (Сл. л. 27/20)

 1. Витомир Недељковић, одборник, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за председника.
 2. Душко Чаировић, одборник, представник Коалиције Толеранција, за заменика председника.
 3. Драган Карајовић, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу. за члана.
 4. Проф.др Александар Живановић Саша, представник Коалиције Здрава Србија, Српски покрет обнове и Боља Србија, за члана.
 5. Татјана Димовска, представник Коалиције Здрава Србија, Српски покрет обнове и Боља Србија, за члана.
 

ОДБОР ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА, ЈУБИЛЕЈА И ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА
Број: 112-1348/20-I од 31.08.2020.године (Сл. л. 27/20)

 1. Проф.др Анђелка Стојковић Анђелковић, одборник, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за председника.
 2. Снежана Борисављевић, одборник, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за заменика председника.
 3. Даница Љујић, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 4. Љиљана Ћировић представник Коалиције Здрава Србија, Српски покрет обнове и Боља Србија, за члана.
 5. Небојша Симић, представник Коалиције „Социјалистичка партија Србије (СПС), ЈединственаСрбија (ЈС)”, за члана.
 

ОДБОР ЗА МАНДАТНО – ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
Број: 112-1349/20-I од 31.08.2020.године (Сл. л. 27/20)

 1. Никола Вукомановић, одборник, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за председника.
 2. Владан Ћатић, одборник, представник Коалиције Здрава Србија, Српски покрет обнове и Боља Србија, за заменика председника.
 3. Др Радмила Обрадовић, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу.,  за члана.
 4. Мирјана Тодоровић, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу, за члана.
 5. Кристина Аксентијевић, представник Коалиције Александар Вућић – За нашу децу, за члана.
 6. Славко Ђорђевић, представник Коалиције ”Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)”, за члана.
 7. Славољуб Мићовић, представник Коалиције Здрава Србија, Српски покрет обнове и Боља Србија, за члана.
 

ОДБОР ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ
Број: 112-1350/20-I од  31.08.2020.године (Сл. л. 27/20)

 1. Љиљана Диздаревић, одборник, представник Група грађана ”300 Крагујевчана и Покрет Волим село своје – Душан Зека Алексић”, за председника.
 2. Малиша Рајић, одборник, представник Коалиције ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈЕ, за заменика председника.
 3. Марија Милосављевић представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 4. Дејан Смиљанић, представник Коалиције Здрава Србија, Српски покрет обнове и Боља Србија, за члана.
 5. Ненад Срећковић представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 

ОДБОР ЗА САОБРАЋАЈ
Број: 112-1351/20-I од  31.08.2020.године (Сл. л. 27/20)

 1. Милица Пецељ, одборник, представник Коалиције Здрава Србија, Српски покрет обнове и Боља Србија, за председника.
 2. Снежана Јовановић, одборник, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за заменика председника.
 3. Нина Виторовић, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 4. Бојана Марковић, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 5. Милан Биорац, представник Коалиције Здрава Србија, Српски покрет обнове и Боља Србија., за члана.
 6. Лина Ел – Зик Игњатовић, представник Коалиције Здрава Србија, Српски покрет обнове и Боља Србија., за члана.
 7. Сузана Радисављевић, представник Коалиције Здрава Србија, Српски покрет обнове и Боља Србија., за члана.

 

КОМИСИЈА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

 

 
 1. Елена Мурати, одборник, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за председника.
 2. Гордана Тодоровић, одборник представник Коалиције ”Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)”, за заменика председника.
 3. Драгана Јаковљевић, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 4. Данијела Ковачевић, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу., за члана.
 5. Љиљана Диздаревић, одборник, представник Група грађана ”300 Крагујевчана и Покрет Волим село своје – Душан Зека Алексић”, за члана.
 6. Ивица Самаиловић, одборник, представник Коалиције Здрава Србија, Српски покрет обнове и Боља Србија, за члана.
 7. Љиља Момчиловић, одборник, представник Коалиције ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈЕ, за члана.