Правна помоћ

Одељење правне помоћи и градских канцеларија

Ако имате било какве недоумице или вам је потребна помоћ обратите нам се на телефоне службе за правну помоћ или лично на адресу Трг Слободе 1 – Одељење правне помоћи и градских канцеларија.
Одељење службе правне помоћи се налази у згради Дома самоуправљача на I спрату и градским канцеларијама на територији града:

  • Одељење правне помоћи и градских канцеларија – Трг слободе 1, тел: 034 366-238
  • Градска канцеларија СТАНОВО – тел: 034 323-102 ( уторком од 7.30 до 15.30)
  • Градска канцеларија СТАРА РАДНИЧКА КОЛОНИЈА – тел: 034 356-212

Грађани који имају пребивалиште на територији Града Крагујевца у канцеларијама правне помоћи за потребе остваривања својих права, обавеза и правних интереса могу добити правну помоћ у виду усмених савета, сачињавања писаних поднесака, уговора, тестамента, овлашћења и др.