Врати дах природи - посади дрво

Одлука о спровођењу акције „Врати дах природи – посади дрво“ ступила је на снагу.  То значи да су инвеститори који граде стамбени или стамбено пословни објекат у Крагујевцу, од 1. септембра у обавези да подрже акцију садњом једног стабла за сваки стан или локал.

Када је реч о пословним објектима прописана је садња десет стабала за пословни објекат површине до 1000 квадрата. Уколико је површина пословног објекта већа, онда још по једно дрво на сваких 500 квадрата пројектоване бруто површине. Потврда о садњи прописаног броја садница од градског Зеленила, које послује у оквиру ЈКП Шумадија, услов је за добијање употребне дозволе.

То је круна свих зелених капиталних пројеката у Крагујевцу који ће обезбедити здравију животну средину. Наш град се у последњих пет година убрзано развија. На сваком кораку ничу нови стамбено  – пословни објекти. Само прошле године надлежна градска управа издала је 1389 одобрења за изградњу, што значи да је на тим парцелама посечена једна шума. Крагујевац мора да расте и да се развија, али не на штету зелене инфраструктуре.

Наш приоритет је зеленији одрживи систем и сматрам да као локална самоуправа можемо и трудимо се да предњачимо у региону. Читав сет дешавања, инвестиција и одлука иде у правцу да Крагујевчани удишу здравији ваздух, да пошумимо наш град и Шумадију.

Градоначелник
Никола Дашић