Јавна предузећа, привредна друштва и установе

На основу Закона о Локалној самоуправи и Статута града, град Крагујевац преко својих органа обавља послове од непосредног интереса за грађане, везане за развој комуналних делатности, уређење и коришћење грађевинског земљишта и пословног простора, управљање, коришћење и одржавање локалних путева и улица, развој градског и приградског саобраћаја, задовољавање грађана у области образовања, здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о деци, културе, спорта, заштите и унапређења животне средине, и друге активности у области економског и друштвеног живота.

 

 

Јавна предузећа:

 

Јавно-комунална предузећа:

 

Привредна друштва:

 

Установе културе:

 

Установе социјалне заштите:

 

Предшколске установе:

 

Установе здравствене заштите:

 

Јавне службе:

 

 

Документа за преузимање

Годишње програме пословањаза 2022. годину можете преузети са старог сајта града Крагујевац:

Јавна предузећа - Годишњи програми пословања за 2022. годину