Састав

Решењем о именовању председника и чланова Привременог органа града Крагујевца, 24 број 119-10627/2023 од 30. октобра 2023. године, у Привремени орган града Крагујевца именовани су:

 

  • Никола Дашић, за председника
  • Мирослав Петрашиновић, за члана
  • Предраг Стевовић, за члана
  • Ивица Момчиловић, за члана
  • Ивица Самаиловић, за члана

 

Решењем о именовању секретара Привременог органа града Крагујевца, Број: 112-2717/23-I oд 31. октобра 2023. године, за секретара именована је Сузана Павловић.