Јавна предузећа

ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА

- Кол центар телефони: 

6171-401

6171-402

 

ЈКП Шумадија Крагујевац Марко Вујновић 335-482
jkpsumadija.rs
info@jkpsumadija.rs 
ЈКП Водовод и канализација Небојша Јаковљевић 332-240
jkpvik-kg.com
jkpvik@gmail.com 
ЈП Путеви Крагујевац Никола Милетић 334-864
putevikragujevac.rs
putevikragujevac@gmail.com 
ЈСП Крагујевац Никола Рибарић 6170618
jspkragujevac.rs
info@jspkragujevac.rs
nikola.ribaric@jspkragujevac.rs
JP Урбанизам Весна Јовановић Милошевић 306-603
urbanizam.rs
info@urbanizam.rs 
ЈП РТК Јелена Вуковић 209-826
rtk.co.rs
desktv@rtk.co.rs 
СПД Раднички Ставро Рашковић

331-958
spdradnickikragujevac.com
office@spdradnickikragujevac.com 

Градска туристичка агенција Бојан Павловић 332-172
gtokg.org.rs
info@gtokg.org.rs 
Шумадија сајам Александар Штајн 503-500
sumadijasajam.rs
info@sumadijasajam.rs 
Центар за социјални рад “Солидарност“ Предраг Ивковић 332-627
solidarnost.org.rs
kragujevac.csr@minrzs.gov.rs 
Центар за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица Славица Новаковић 355-485
kneginjaljubica.org.rs
centarkg@kneginjaljubica.org.rs 
ПУ “Нада Наумовић“ Милка Симић 300-845
nadanaumovic.rs
info.centar@nadanaumovic.rs 
ПУ “Ђурђевдан“ Сања Јаковљевић 300-845
pudjurdjevdan.edu.rs
office@pudjurdjevdan.edu.rs 

ПД eKG InfoData доо

Зоран Ђоровић

6102104
www.eid.rs 
office@eid.rs 

 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

Центар за неговање традиционалне културе “Абрашевић“ Марко Лазовић 501 – 330
abrasevickg.rs
info@abrasevickg.rs
 Спомен парк “Крагујевачки октобар“ Маријана Станковић 335-607; 336-110
spomenpark.rs
info@spomenpark.rs 
Историјски архив Шумадије Сања Живковић 336-251; 336-252
istorijskiarhivsumadije.com
archivekg@gmail.com 
Књажевско-српски театар Младен Кнежевић 617 05 00
joakimvujic.com
pozoristetjv@mts.rs 
Народни музеј Милош Јуришић 333-302; 333-312; 331-782
muzej.org.rs
muzejkg@gmail.com 
Завод за заштиту споменика културе Ненад Карамијалковић 335-595; 335-547
kulturnonasledje.com
zavod@kulturnonasledje.com 
Дом омладине Небојша Јаковљевић 302-427
domomladine.com
domomladine@hotmail.com 
Народна библиотека “Вук Караџић“ Мирко Демић 300-160
nbkg.rs
nbkragujevac@gmail.com 
Позориште за децу Јелена Стојановић Патрногић 333-518; 300065
pozoristezadecu.com
pozoristezadecu@gmail.com 
Музички центар Јелена Станић Стефановић 334-264
muzickicentar.rs
muzickicentarkg@gmail.com 
Установа културе Кораци

Мирјана Миленковић

300 – 160
ustanovakoracikg.rs
ustanovakoraci@gmail.com 
Центар за образовање “Крагујевац” Никола Спасић 201-303
centarzaobrazovanjekg.edu.rs
office@centarzaobrazovanjekg.edu.rs