Главни урбаниста града Крагујевца

Ивaн Рaдулoвић дип.инж.aрх.

 

Рођен је у Крагујевцу 1974. године.

Завршио Прву крагујевачку гимназију.

Са просечном оценом 9,00 звање дипл.инж.архитектуре на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу стекао 2000. године.

Професионалну каријеру започиње као стипендиста ЈП “Дирекција за урбанизам и изградњу”, најпре на пословима издавања урбанистичко-техничких услова за изградњу објеката и израде урбанистичко-техничких докумената, а затим и на сложенијим пословима урбанистичког и просторног планирања.

До именовања за Главног урбанисту града Крагујевца, 26. марта 2021. године у Дирекцији (сада ЈП “Урбанизам”), у току двадесетогодишњег рада оперативно je руководио на изради докумената просторног и урбанистичког планирања, радио на изради специјализованих студија, анализа и програма, и обављаo другe пословe у оквиру архитектонске делатности. Радио је као одговорни урбаниста/планер, аутор, коаутор и/или учесник у изради следећих планских, урбанистичко-техничких и других докумената за територију читаве Републике Србије: Регионални просторни план (1), Просторни планови подручја посебне намене (9), Просторни планови јединица локалне самоуправе (7), Документи за спровођење просторног плана (2), Генерални урбанистички план (6), План генералне регулације (11), План општег уређења (2), План детаљне регулације (21), Идејно архитектонско-урбанистичко решење са пројектним задатком за изградњу јавних и осталих објеката, однодно реализацију јавних површина (26),

Специјализоване студије, анализе и програми везани за специфичну разраду и спровођење планске документације (13).

Од 2001. године члан је Удружења урбаниста Србије, а од 2007. године и Инжењерске коморе Србије. Лиценцирани је одговорни урбаниста и планер.
Актуелни председник Матичне секције архитеката Регионалног центра Крагујевац у оквиру Инжењерске коморе Србије.

На Међународним салонима урбанизма у организацији Удружења урбаниста Србије, самостално, као коаутор или руководилац радног тима, добио је укупно 12 награда у 7 тематских категорија.

Од Удружења урбаниста Србије добио је признање “Бранислав Пиха”, 2012.год.

Од 2012. године био је у сазиву Комисија за планове Скупштина општина Топола, Баточина, Лапово и Трстеник.

Од 2016. године, члан је Комисије за стручну контролу планских докумената, а од 2019. године и Комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, образованих од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Говори енглески језик.

Није члан политичких странака или других политичких организација.

Ожењен, има једно дете.

Контакт:
Канцеларија: 119, Скупштина града, Први спрат
Тел: 034 335 251

Живи у Крагујевцу.