Обавештења о раду мртвозорника града Крагујевца

ПОДАЦИ О РАДУ МРТВОЗОРНИКА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Мртвозорници града Крагујевца одређени су решењем Скупштине града Крагујевца број 50-47/23-I од 29.септембра 2023.године на период од три године.

За мртвозорнике града Крагујевца одређени су:

 • др сци. мед. Владимир Гајић, прим. - мртвозорник за територију града Крагујевца,
 • др мед. спец. Драган Милојевић - мртвозорник за територију града Крагујевца,
 • др мед. Драган Ђорђевић - мртвозорник за територију града Крагујевца,
 • др мед. спец. Ана Сантрач - мртвозорник за територију града Крагујевца,
 • др мед. Горан Игњатовић - мртвозорник за територију града Крагујевца,
 • др мед. Катарина Арсенијевић - мртвозорник за територију града Крагујевца,
 • др мед. Јагода Аћимовић - мртвозорник за територију града Крагујевца,
 • др мед. спец. Милена Крстић - мртвозорник за Геронтолошки центар Крагујевац и Завод за смештај одраслих лица “Мале Пчелица“ Крагујевац.

Мртвозорници града Крагујевца обављају преглед лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца, утврђују време и узрок смрти и издају потврду о смрти.

Мртвозорници утврђују време и узрок смрти лица умрлих изван здравствене установе за сва матична подручја на територији града Крагујевца.

Мртвозорници су дужни да најраније 3 сата од тренутка наступања смрти , а најкасније у року од 12 сати од примљеног позива изврше непосредан преглед умрлог лица, утврде време и узрок смрти и издају потврду о смрти и потврду која служи за добијање решења о дозволи за сахрану.

ТЕРИТОРИЈАЛНИ РАСПОРЕД РАДА МРТВОЗОРНИКА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

ОГРАНАК СТАНОВО ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ 

ЗА ОГРАНАК СТАНОВО (034/323-004), ЗДРАВСТВЕНУ СТАНИЦУ БРОЈ 2 - ПАЛИЛУЛА (034/325-425) И ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ ЕРДЕЧ (034/323-032), ГРОШНИЦА (034/394-650) И ДРАГОБРАЋА (034/582-984) који обухватају следећа насељена места:

 • Багремар
 • Станово
 • Вишњак
 • Корићани
 • Мале Пчелице
 • Дреновац
 • Драгобраћа
 • Ердеч
 • Велико поље
 • Грошница
 • Вињиште
 • Трешњевак
 • Аџине ливаде
 • Голочело

месно су надлежни:

 • др Горан Игњатовић,
 • др Јагода Аћимовић.

ОГРАНАК БРЕСНИЦА ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ

ЗА ОГРАНАК БРЕСНИЦА (034/381-401) И ЗДРАВСТВЕНУ АМБУЛАНТУ ВЕЛИКЕ ПЧЕЛИЦЕ (034/574-343) који обухватају следећа насељена места:

 • Бресница II и III
 • Белошевац
 • Баљковац
 • Теферич
 • Трмбас
 • Јабучје
 • Букоровац
 • Ждраљица
 • Орашје
 • Сугубине
 • В. Пчелице и
 • Дулене

месно су надлежни:

 • др.сци. мед. Владимир Гајић, прим,
 • др.сци.мед. Драган Милојевић.

ЗА ЗДРАВСТВЕНУ СТАНИЦУ БРОЈ 3 (034/382-751) И ЗДРАВСТВЕНУ АМБУЛАНТУ ГОРЊА САБАНТА (034/570-102), који обухватају следећа насељена места:

 • Бресница I
 • Пивара
 • Горња и Доња Сабанта

месно је надлежан:

 • др Драган Ђорђевић.

ОГРАНАК АЕРОДРОМ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ 

ЗА ОГРАНАК АЕРОДРОМ (034/370-058) И ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ ЧУМИЋ (034/576-017), ДЕСИМИРОВАЦ (034/561-801), ЛУЖНИЦЕ (034/577-104), ЈАРУШИЦЕ (034/575-094)И ГРБИЦЕ (034/578-500) који обухватају следећа насељена места:

 • Аеродром
 • Сушица
 • Виногради
 • Угљешница
 • Петровац
 • Н. Милановац
 • Опорница
 • Десимировац
 • Церовац
 • Поскурице
 • Шљивовац
 • Чумић
 • Лужнице
 • Јарушице
 • Доње Грбице
 • Горње Грбице
 • Пајазитово

месно су надлежни:

 • др. Катарина Арсенијевић,
 • др. мед. спец. Ана Сантрач.

ЗА ЗДРАВСТВЕНУ СТАНИЦУ СТРАГАРИ (034/522-141) И ЗДРАВСТВЕНУ АМБУЛАНТУ УГЉАРЕВАЦ (034/531-151) које обухватају следећа насељена места:

 • Стагари
 • Влакча
 • Котража
 • Маслошево
 • Љубичевац
 • Угљаревац(део)
 • Рамаћа
 • Врбица
 • Добрача(део)
 • Велики Шењ
 • Каменица

месно је надлежан:

 • др Драган Ђорђевић.

ОГРАНАК ЕРДОГЛИЈА ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ 

ЗА ОГРАНАК ЕРДОГЛИЈА (034/323-468;034/500-468), који обухватају следећа насељена места:

 • С. Колонија
 • Ердоглија
 • Дивостин (део)
 • Драча (део)
 • Добрача (део)
 • Каменица(део)

месно је надлежан:

 • др. Драган Ђорђевић.

ЗА ЗДРАВСТВЕНУ СТАНИЦУ БРОЈ 4 (034/335-610;034/333-667) И ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ ИЛИЋЕВО (034/351-447), ДОЊЕ КОМАРИЦЕ, ГОРЊЕ КОМАРИЦЕ (034/585-000;034/585-002) И РЕСНИК (034/572-106), које обухватају следећа насељена места:

 • Центар
 • Бубањ (од М.Гушића на доле)
 • Лепеница
 • Јовановац
 • Цветојевац
 • Ресник
 • Илина вода
 • Илићево
 • Маршић
 • Корман
 • Ботуње
 • Д. Комарице
 • Г. Комарице

месно су надлежни:

 • др. Катарина Арсенијевић,
 • др.сци. мед. Владимир Гајић, прим,
 • др.сци.мед. Драган Милојевић,
 • др. мед. спец. Ана Сантрач.

ЗА ЗДРАВСТВЕНУ СТАНИЦУ БРОЈ 1 (034/334-740), која обухвата следећа насељена места:

 • Бубањ (од М.Гушића на горе)
 • 21.окобар
 • Вашариште
 • Шумарице
 • Дивостин (део)
 • Драча (део)
 • Рогојевац
 • Кутлово

месно су надлежни:

 • др. Катарина Арсенијевић,
 • др Јагода Аћимовић,
 • др. мед. спец. Ана Сантрач