Подношење захтева за категоризацију угоститељских објеката за смештај