Статут града Крагујевца

 

Статут града Крагујевца донела је Скупштина града Крагујевца, на седници одржаној 15.03.2019. године.