Локални омбудсман

Локални омбудсман
Јелена Миливојевић

Рођена је у Крагујевцу 1985. године. Завршила је Правни факултет у Крагујевцу као један од студената генерације, након чега је уписала докторске академске студије из области Јавног права. Стручно се усавршавала из области англоамеричког права на Универзитету Регензбург у Немачкој, где су јој ментори били професори са Универзитета Оксфорд и Единбург.

Професионално искуство стекла је радећи на пословима сарадника у настави на Правном факултету у Крагујевцу, саветника за правне послове у Градској управи града Крагујевца, саветника за правне послове и контролу јавних набавки у Дому здравља Крагујевац и секретара у Музичкој школи ,,др Милоје Милојевић” у Крагујевцу.

Течно говори енглески и италијански, а служи се и немачким језиком.

Има положен државни стручни испит за рад у државним органима, Сертификат службеника за јавне набавке Управе за јавне набавке и Лиценцу медијатора одобрену од стране Министарства правде Републике Србије.

Заменик локалног омбудсмана
Мр Снежана Калајановић

Рођена је 1966. године у Сплиту, Република Хрватска. Дипломирала је на Правном факултету у Крагујевцу 1992. године као најбољи студент генерације 1985/86.

Правосудни испит положила је 1998. године.

Радила је на Правном факултету у Крагујевцу, као асистент сарадник на предмету Привредно право.

У правосуђу је радила као виши судијски сарадник и секретар Привредног суда у Крагујевцу. Потом је у привредном сектору радила као консултант на пољу инвестиционог улагања и трговања хартијама од вредности у АД “Шумадија брокер” Крагујевац.

Након доношења Закона о приватизацији 2001. године и формирања Агенције за приватизацију, радила је на више послова, а превасходно и највећи период времена на пословима контроле извршења уговора о продаји друштвеног/државног капитала, а потом као део правног тима заступника Агенције пред судовима. Била је задужена за припрему преко 30 стратешки важних предузећа, да би од 2015. године до гашења Агенције у фебруару 2016. године била директор Регионалне канцеларије у Крагујевцу.

Део своје професионалне каријере провела је и у Агенцији за реституцију, као саветник за враћање одузете имовине, након чега се до избора за заменика локалног омбудсмана бавила заступањем/консалтингом за више домаћих и страних компанија, као freelance project manager.

На правном факултету у Београду завршила је специјалистичке студије из области корпоративног права и корпоративног управљања.

Поседује више сертификата и лиценци из домена project management-а i due diligence-a.

Течно говори енглески језик, а служи се и словеначким језиком.

Из канцеларије Заштитника грађана су инициране важне препoруке и акције које се тичу заштите људских права, а које су усвојене и примењене у претходном периоду:

Даље право на коришћење дечјег додатка ученицима средњих школа који иду у школе ван Крагујевца (у школе које не постоје на територији града) .

Осмишљавање, правно уређивање и промовисање Јединственог ђачког парламента ученика средњих школа Крагујевца.

Осмишљавање и организација серије трибина “Формирање мреже локалних омбудсмана“, а као резултат ове иницијативе су одлуке о оснивању канцеларија Омбудсмана у Краљеву и Горњем Милановцу.

Увођење праксе излазака на терен, ради непосредног увида у чињенично стање, у циљу адекватног и благовременог решавања притужби грађана.

Канцеларија Заштитника грађана Крагујевца је чланица и један од оснивача Удружења локалних Омбудсмана Србије. Посебну пажњу посвећује сарадњи са канцеларијама заштитника у целој Србији, и активнио учествује у едукативним програмима и кампањама УЛОС-а широм Србије. Тесно сарађује и са Мисијом ОЕБС-а у Србији.

Запослени у канцеларији:

Самостални саветник
Иван Ковачевић, дипломирани правник

Финансијско административни послови
Драган Прековић

Послови за сарадњу са медијима
Слађана Палчић

Послови писарнице
Гордана Тасић

Обратите се Локалном омбудсману
адреса: Светозара Марковића 7 (просторије Црвеног Крста), 34 000 Крагујевац
телефони: 034 338 250; 034 338 260
web: ombudsmankg.rs 
маил адреса: lokalniombudsmankg@gmail.com