Градско правобранилаштво

Вршилац функције Градског правобраниоца

Златко Горгиевски

Рођен 30.09.1982.године у Крагујевцу. Дипломирао на Правном факултету у Крагујевцу. Правосудни испит положио - 30. септембра 2013. године у Београду.
Приправнички стаж обавио у Градском правобранилаштву у Крагујевцу.
Говори енглески језик.
Ожењен, отац једне ћерке.

КОНТАКТ:
Вршилац функције Градског правобраниоца града Крагујевца
Златко Горгиевски
Канцеларија: 319, Скупштина града, Трећи спрат
Телефон: 034 306-168
E-mail: zgorgievski@kg.org.rs

 

 

Вршилац функције заменика Градског правобраниоца

Жељко Васиљевић

Рођен 13.09.1968. године у Крагујевцу, где је завршио Прву крагујевачку гимназију и Правни факултет.

Од 1993. године до 2002. žгодине обављао послове криминалистичког инспектора у чину капетана, за сузбијање крвних, сексуалних и саобраћајних деликата у МУП РС, ПУ Крагујевац.

Од 2002. године до 2023. године обављао послове руководиоца Одељења за управљање ризиком, Службе за правне и кадровске послове и регионалне Службе за заједничке послове, безбедност и заштиту у ЈП „Пошта Србије“, РЈ ПС „Крагујевац“ и РРЈ „Крагујевац, Јагодина, Крушевац“.

Правосудни испит положио 2007. године, а од 2008. године обављао послове правног заступања ЈП „Пошта Србије“ у свим врстама спорова и пред државним органима.

Oжењен је. Говори енглески и француски језик.

За вршиоца функције заменика градског правобраниоца именован је 20.02.2023. године.

КОНТАКТ:
Вршилац функције заменика Градског правобраниоца града Крагујевца
Жељко Васиљевић
Канцеларија: 317, Скупштина града, Трећи спрат
Телефон: 034 306-169
E-mail: zeljko.vasiljevic@kg.org.rs

 

 

Документи за преузимање