Месне заједнице

Р.бр. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРОЈ ТЕЛЕФОНА АДРЕСА МЕЈЛ  АДРЕСА РАДНИ ДАНИ  РАДНО ВРЕМЕ  КОНТАКТ ОСОБА  Контакт телефон
1 АЕРОДРОМ 305-515 Незнаног јунака 17 mzaerodrom@kg.org.rs средом и петком 07:30-15:30 Драган Бркић 066/844-5361
1 АЕРОДРОМ 305-515 Незнаног јунака 17 mzaerodrom@kg.org.rs понедељком, уторком и четвртком 

08:00-11:00

Небојша Миловановић 034/305-515
2 БАГРЕМАР 6315-094 Момира Марковића 3 mzbagremar@kg.org.rs  понедељком и средом 07:30-15:30 Љиљана Милићевић 066/844-5384
3 БЕЛОШЕВАЦ 381-447 9. маја 80 mzbagremar@kg.org.rs  средом и четвртком 08:00-12:30 Саша Недељковић 034/381-447
3 БЕЛОШЕВАЦ 381-447 9. маја 80 mzbelosevac@kg.org.rs понедељком, уторком и петком 07:30-15:30 Светлана Петровић 066/844-5366
4 БРЕСНИЦА 382-368 др. Живка Топаловића 2 mzbresnica@kg.org.rs од понедељка-до петка 07:30-15:30 Славица Обрадовић 066/844-5379
5 БУБАЊ 335-508 Града Сирена 10 mzbubanj@kg.org.rs уторком, четвртком и петком 07:30-15:30 Љиљана Милићевић 066/844-5384
5 БУБАЊ 335-508 Града Сирена 10 mzbubanj@kg.org.rs понедељком и средом 08:00-12:30

Татјана
Младеновић

034/335-508
6 ВАШАРИШТЕ 6333-071 Војводе Путника 45 mzvasariste@kg.org.rs од понедељка-до петка 07:30-15:30 Милош Арсенијевић 066/844-5371
7 ВЕЛИКО ПОЉЕ 310-306 Октобарских жртава 1 mzvelikopolje@kg.org.rs понедељком, средом и петком 07:30-15:30 Горан Ташовић 066/844-5376
8 ВИНОГРАДИ 372-292 7 Секретара СКОЈ-а 15 mzvinogradi@kg.org.rs понедељком, уторком и четвртком 07:30-15:30 Драган Бркић 066/844-5361
8 ВИНОГРАДИ 372-292 7 Секретара СКОЈ-а 15 mzvinogradi@kg.org.rs средом и петком 08:00-12:30 Ана Луковић 034/372-292
9 ГРОШНИЦА 394-510 Октобарских жртава 208 mzgrosnica@kg.org.rs од понедељка-до петка 07:30-15:30 Биљана Стевановић 066/844-5387
10 21.ОКТОБАР 317-160 Копаоничка 44 mz21oktobar@kg.org.rs уторком, средом и четвртком 07:30-15:30   034/306-178
11 ДЕНИНО БРДО 340-034 Љубе Вучковића 37/2 mzdeninobrdo@kg.org.rs од понедељка-до петка 07:30-15:30 Никола Думић 066/844-5377
11 ДЕНИНО БРДО 340-034 Љубе Вучковића 37/2 mzdeninobrdo@kg.org.rs уторак и четвртак 08:00-12:30 Ана Луковић 034/304-295
12 ДЕСИМИРОВАЦ 561-550 Цара Душана Немањића 79 mzdesimirovac@kg.org.rs од понедељка-до петка 07:30-15:30 Братислав Мирчетић 066/844-5390
13 ДРАГОБРАЋА 582-110 Краљевачког Батаљона 357 mzdragobraca@kg.org.rs од понедељка-до петка 07.30-15.30 Ненад Мирков 066/844-5367
14 ЕРДЕЧ 314-990 Партизанских курира 86 mzerdec@kg.org.rs уторком и четвртком 07:30-15:30 Горан Ташовић 066/844-5376
14 ЕРДЕЧ 314-990 Партизанских курира 86 mzerdec@kg.org.rs понедељком и средом 08:00-12:30 Алета Николић 034/314-990
15 ЕРДОГЛИЈА 333-119 Краља Александра I Карађ.56 mzerdoglija@kg.org.rs уторком и четвртком 07:30-15:30 Љиљана Бркић 066/844-5362
15 ЕРДОГЛИЈА 333-119 Краља Александра I Карађ.56 mzerdoglija@kg.org.rs подељком, средом и петком 08:00-11:00 Милорад Гајовић 034/333-119
16 ЖДРАЉИЦА 390-423 Радовањска 23 mzzdraljica@kg.org.rs средом и четвртком 07:30-15:30 Светлана Петровић 066/844-5366
17 ИЛИЋЕВО 350-609 19. Октобра 77/а mzilicevo@kg.org.rs понедељком, средом и четвртком 07:30-15:30 Миљко Миљковић 060/2340-282
18 ЈОВАНОВАЦ 587-169 Милоја Проте Барјактаревића 13 mzjovanovac@kg.org.rs од понедељка-до петка 07:30-15:30 Бојан Милентијевић 066/844-5380
19 КОРИЋАНИ 354-500 Краљевачки Батаљон 296 mzkoricani@kg.org.rs од понедељка-до петка 07:30-15:30 Зорица Марјановић 066/844-5375
20 ЛЕПЕНИЦА 305-640 Војислава Калановића 2 mzlepenica@mts.rs уторком и петком 07:30-15:30 Миљко Миљковић 060/2340-282
20 ЛЕПЕНИЦА 305-640 Војислава Калановића 2 mzlepenica@mts.rs понедељком и средом, Четвртком 08:00-11:00 Ивана Јокић 034/305-640
21 МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ 397-289 Задругарска 2 mzmalepcelice@kg.org.rs понедељком, средом и петком 07:30-15:30 Биљана Симовић 066/844-5385
22 МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ Н.Н. 310-144 Краљевачки Батаљон 149 mzmalepcelicenn@kg.org.rs уторком и четвртком 07:30-15:30 Биљана Симовић 066/844-5385
23 МАРШИЋ 6350-232 др. Драгише Мишовића 34 mzmarsic@kg.org.rs петком 07:30-15:30 Милан Живадиновић 066/844-5388
23 МАРШИЋ 6350-232 др. Драгише Мишовића 34 mzmarsic@kg.org.rs понедељком, уторком, средом и четвртком

09:00-12:30

Ивона Мирковић 034/6350-232
24 ПАЛИЛУЛЕ 332-709 Ратинчева 2 mzpalilula@kg.org.rs од понедељка-до петка 07:30-15:30   034/306-178
25 ПЕТРОВАЦ 370-566 Душана Ђорђевића 3 mzpetrovac@kg.org.rs од понедељка-до петка 07:30-15:30 Јован Ристић 066/844-5365
26 ПИВАРА 383-890 Косовска 29 mzpivara@kg.org.rs уторком, средом и петком 07:30-15:30 Саша Јанковић 066/844-5370
27 1.МАЈ 370-402 Светозара Марковића бр.91 лок.8 1maj@kg.org.rs понедељком и четвртком 07:30-15:30 Саша Јанковић 066/844-5370
28 СТАНОВО 310-215 Краљевачки батаљон 26 mzstanovo@kg.org.rs од понедељка-до петка 07:30-15:30 Јелена Раденковић 066/844-5374
29 С.Р.КОЛОНИЈА 310-056 Лазе Маринковића 60 mzsrkolonija@kg.org.rs уторком и петком 08:00-12:30 Зоран Радојевић 034/310-056
30 СТРАГАРИ 6100-448 Жике Пинтера 42 mzstragari@kg.org.rs од понедељка-до петка 07:30-15:30 Рајко Радовић 066/844-5382
31 СУШИЦА 370-425 Балканска 2 mzsusica@kg.org.rs понедељком, уторком и средом 07:30-15:30   034/306-178
32 УГЉЕШНИЦА 370-452 Косовски божур 3/а mzugljesnica@kg.org.rs четвртком и петком 07:30-15:30   034/306-178
33 Н.Х.ФИЛИП КЉАЈИЋ 331-814 Кајмакчаланска 48 mznhfkljajic@kg.org.rs уторком и петком 09:00-13:30 Немања Живковић 034/331-814
34 ЦЕНТАР ГРАДА 334-096 Саве Ковачевића 3/I локал бр. 7 mzcentar@kg.org.rs понедељком, средом и петком 07:30-15:30 Љиљана Бркић 066/844-5362
34 ЦЕНТАР ГРАДА 334-096 Саве Ковачевића 3/I локал бр. 7 mzcentar@kg.org.rs уторком и четвртком 08:00-12:30 Снежана Марковић 034/334-096
35 ЧУМИЋ 576-010 Милоја Божића 76 mzcumic@kg.org.rs од понедељка до петка 07:30-15:30 Нена Димитријевић 066/844-5360
36 ШУМАРИЦЕ 357-266 Војводе Антонија Пљакића 14 mzsumarice@kg.org.rs понедељком, средом и петком  09:00-12:00 Данило Богавац 034/357-266
37 АЏИНЕ ЛИВАДЕ 394-510 Октобарских Жртава 208 mkgrosnica@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Биљана Стевановић 066/844-5387
38 БОТУЊЕ 584-104 Записи 11 mkkorman@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Предраг Живковић 066/844-5389
39 БУКOРОВАЦ 573-081 Бешњајски пут 58 nbugarcic@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Новица Петровић 066/844-5364
40 ВЕЛИКА СУГУБИНА 6570-109 Сугубинска 125 mkgsabanta@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Зоран Петровић 066/844-5392
41 ВЕЛИКЕ ПЧЕЛИЦЕ 6574-189 Средњоселска 56 mkgsabanta@kg.org.rs уторком 07:30-15:30 Зоран Петровић 066/844-5392
42 ВЕЛИКИ ШЕЊ 577-112 Студеначка 17 mkdesimirovac@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Зоран Крсмановић 066/844-5394
43 ВИЊИШТЕ 394-510 Зорана Цветковића 84 mzgrosnica@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Биљана Стевановић 066/844-5387
44 ВЛАКЧА 6522-539 Влакчанских Хероја 15 mkcumic@kg.org.rs уторком 07:30-15:30 Радиша Јанковић 066/844-5399
44 ВЛАКЧА 6522-539 Влакчанских Хероја 15 mkcumic@kg.org.rs понедељком и четвртком 08:00-12:30 Ружица Раловић 034-6522-539
45 ГОРЊА САБАНТА 6570-109 Сабаначка 212 mkgsabanta@kg.org.rs понедељком, средом и четвртком 07:30-15:30 Зоран Петровић 066/844-5392
46 ГОРЊЕ ГРБИЦЕ 562-200 Грбичка 71 mkdraca@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Слађана Вујичић 066/844-5391
47 ГОРЊЕ ЈАРУШИЦЕ 576-010 Карађорђева 74 mzcumic@kg.org.rs петком 07:30-15:30 Радиша Јанковић 066/844-5399
48 ГОРЊЕ КОМАРИЦЕ 6585-602 Комаричка Главна 21 mzgkomarice@kg.org.rs средом 07:30-15:30 Милија Стевановић 066/844-5398
49 ДИВОСТИН 562-221 Горњомилановачка 282 mkdraca@kg.org.rs По потреби 07:30-15:30 Слађана Вујичић 066/844-5391
50 ДОБРАЧА 6352-350 Војводе Јове Добраче 66 mkdobraca@kg.org.rs од понедељка-до петка 07:30-15:30 Саша Марковић 066/844-5397
51 ДОЊА САБАНТА 6100-099 Сабаначка 61 mkgsabanta@kg.org.rs петком 07:30-15:30 Зоран Петровић 066/844-5392
52 ДОЊЕ ГРБИЦЕ 562-200 Кнеза Лазара 1 mkdraca@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Слађана Вујичић 066/844-5391
53 ДОЊЕ КОМАРИЦЕ 585-000 Осаоник 10

mzdkomarice@kg.org.rs

понедељком и петком 07:30-15:30 Милија Стевановић 066/844-5398
54 ДРАЧА 562-200 Професора Владимира Вељовића 4 mkdraca@kg.org.rs од понедељка-до петка 07:30-15:30 Слађана Вујичић 066/844-5391
55 ДРЕНОВАЦ 582-110 Стадионска 1 mzdragobraca@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Ненад Мирков 066/844-5367
56 ДУЛЕНЕ 6101-717 Доброселска 11 mkgsabanta@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Зоран Петровић 066/844-5392
57 ЈАБУЧЈЕ 573-081 Кулизанска 38 nbugarcic@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Драган Гребовић 066/844-5386
58 КАМЕНИЦА 530-531 Спасовданска 1 mkdobraca@kg.org.rs понедељком, средом, четвртком и петком 07:30-15:30 Иван Анастасијевић 066/844-5378
59 КОРМАН 584-104 Боривоја Милићевића 2 mkkorman@kg.org.rs понедељком, средом и петком 07:30-15:30 Предраг Живковић 066/844-5389
60 КУТЛОВО 6595-195 Горњомилановачка 638 mkdraca@kg.org.rs уторком 07:30-15:30   034/306-178
61 ЛУЖНИЦЕ 577-117 Ратарска 93 mzluznice@kg.org.rs четвртком  07:30-15:30 Зоран Крсмановић 066/844-5394
62 МАЛА ВРБИЦА 6352-350 Врбичка 25 mkdobraca@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Саша Марковић 066/844-5397
63 МАСЛОШЕВО 6522-088 Моштањска 2 mkstragari@kg.org.rs петком 07:30-15:30 Милосав Младеновић 066/844-5396
64 НОВИ МИЛАНОВАЦ 370-566 Мирослава Ђорђевића Белог 1 mzpetrovac@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Јован Ристић 066/844-5365
65 ОПОРНИЦА 370-566 Владислава Славковића 76 mzpetrovac@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Јован Ристић 066/844-5365
66 ПАЈАЗИТОВО 577-112 Брдска 12 mzpajazitovo@kg.org.rs петком 07:30-15:30 Зоран Крсмановић 066/844-5394
67 ПОСКУРИЦЕ 6578-380 Центар 2 nbugarcic@kg.org.rs понедељком и средом 07:30-15:30 Гордана Јанковић Шкрбић 066/844-5372
68 ПРЕКОПЕЧА 562-200 Владе Морнара 33 mkdraca@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Слађана Вујичић 066/844-5391
69 РАМАЋА 530-333 Александра Милошевића 2 mkdobraca@kg.org.rs уторком 07:30-15:30 Иван Анастасијевић 066/844-5378
70 РЕСНИК 6572-101 Милатовачка 39 mzjovanovac@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Бојан Милентијевић 066/844-5380
71 РОГОЈЕВАЦ 595-086 Свете Петке 2 mkdraca@kg.org.rs средом и четвртком 07:30-15:30   034/306-178
72 СЕЛИШТЕ 562-200 Грбичка 132 nbugarcic@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Гордана Јанковић Шкрбић 066/844-5372
73 ТЕФЕРИЧ 390-421 Змаја од Ноћаја бб nbugarcic@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Драган Гребовић 066/844-5386
74 ТРМБАС 390-421 Велимира Милосављевића 30 nbugarcic@kg.org.rs од понедељка-до петка 07:30-15-30 Драган Гребовић 066/844-5386
75 УГЉАРЕВАЦ 530-333 Александра Милошевића 128 mkdobraca@kg.org.rs по потреби  07:30-15-30 Иван Анастасијевић 034/306-178
76 ЦВЕТОЈЕВАЦ 578-169 Ерска 31 mzjovanovac@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Бојан Милентијевић 066/844-5380
77 ЦЕРОВАЦ 561-550 Цара Душана Немањића 86 mkdesimirovac@kg.org.rs по потреби  07:30-15:30 Братислав Мирчетић 066/844-5390
78 ШЉИВОВАЦ 6578-380 Центар 104 nbugarcic@kg.org.rs уторком, четвртком и петком 07:30-15:30 Гордана Јанковић Шкрбић 066/844-5372