Радна тела органа града

Стална радна тела Градског већа:

  • Комисија за решавање у управном поступку у другом степену;
  • Привредни савет Града Крагујевца;
  • Градски савет за запошљавање
  • Комисија за родну равноправност;
  • Савет за здравље;
  • Савет за популациону политику града Крагујевца;
  • Централна комисија за утврђивање штета грађанима насталих природном и другом незгодом на територији града Крагујевца.

 

Документа за преузимање