Стратешки положај и логистика

Крагујевац је макрорегионални центар Србије, четврти град по величини у Србији са 179.417 становника. Налази се у срцу Шумадије и Србије, јужно од главног града Србије, Београда удаљен је 140 км аутопутем Е10. Простире се на површини од 835 квадратних километара.

 

Подигнут је на обалама Лепенице у Крагујевачкој котлини, где се дотичу крајњи огранци шумадијских планина: Рудника, Црног Врха и Гледићких планина. За избор места при оснивању насеља били су од утицаја и бројни водотоци. Наиме, кроз уже градско подручје тече река Лепеница и налазе се ушћа њених притока.

 

Координате града Крагујевца:

 • северна географска ширина 44° 22′
 • источна географска дужина 20° 56′
 • надморска висина 180м.

 

Поред разгранате мреже путева који Крагујевац повезују са великим бројем градова и насеља, железничким пругама могућ је саобраћај у 4 главна правца:

 • Крагујевац – Београд – Суботица – Будимпешта
 • Крагујевац – Подгорица – Бар (морска лука)
 • Крагујевац – Скопље – Солун (морска лука).

 

На подручју Града влада умерено-континентална клима.

 • Надморска висина 185 – 220м
 • Најхладнији месец – јануар +0.5°C
 • Најтоплији месец – јул +27°C
 • Просечна годишња температура +11.5°C
 • Највлажнији месец – децембар – влажност 79%
 • Најсувљи месец – септембар – влажност 39%
 • Просечне годишње падавине 550 л/м²
 • Дани преко 25°C – 92
 • Дани јако ниске температуре (испод нуле) – 96
 • Број дана под снегом – 34 (највише јануар)
 • Највише падавина – јун просек 83 л/м²
 • Најмање падавина – фебруар – просек 32 л/м²
 • Просечан број сунчаних сати – 5.5 ч/дан
 • Најмањи број сунчаних сати – децембар 2.1 ч/дан
 • Највећи број сунчаних сати – јун 8.8 ч/дан

 

Град Крагујевац – Пословна подршка и развојна мрежа и услуге

 • Одељење за локалнo економски развој
 • Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља
 • Бизнис иновациони центар д.о.о. Крагујевац
 • Привредна комора Србије – регионална комора у Крагујевцу
 • Развојни центри и институти на Универзитету
 • Удружења предузетника
 • Кластери

 

Образована популација

 • 51,34% средње образовање
 • 21,22% основно образовање
 • 14% високо образовање

 

Основно образовање – 22 основне школе

Средње образовање – 7 стручних средњих школа и 2 гимназије

 

Универзитет у Крагујевцу

 • 12 факултета, 2 института, 20.000 студената, 1.350 наставног и истраживачког особља
 • Број дипломираних студената годишње – 3.000
 • Факултет техничких наука – укупно 1.563 студената

 

Радна структура:

 • Активна радно способна популација: 124.731 (испод 65 година старости)
 • Незапослени: 19.901
 • високо и високо образовање: 3.589
 • средњошколско образовање: 10.862
 • жене: 11.534
 • I и II степен (без квалификације) – 5.550
 • III степен – средња школа -4.706
 • IV степен – средња школа – 6.156
 • V степен – 375
 • VI / 1 степен – 677
 • VI / 2 степен – 388
 • VII / 1 степен – БА – 2124
 • VII / 2 степен – МА – 19
 • VIII степен – докторат – 6