Градска управа за финансије и јавне набавке

Објава на порталу јавних набавки:

https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-eo/7843 

  • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за финансије и јавне набавке
  • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за финансије и јавне набавке - Прва измена 
  • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за финансије и јавне набавке - Друга измена 
  • План јавних набавки за 2022.годину Градске управе за финансије и јавне набавке - Трећа измена